Információk - Hírek

2020 – A 20-as szám bűvöletében. 20 Festetics – 20 történet


2020. január 08. 00:00

Január: A háború arcai


Festetics József (1691–1757) és Nora Kinsky (1888–1923)


2020-ban a Festetics család történelmét bemutató sorozatunk elszakad a család keszthelyi főágától. Ebben az évben a főnemesi család oldalágaival foglalkozunk. 2020 apropóján 20 személy életútját mutatjuk be, olyanokét, akiket rokoni kapcsolat fűzött a keszthelyi Festeticsekhez. Lesznek olyanok, akik a Festetics nevet viselték, ám olyanok is, akiknek ősei voltak egykor Festeticsek. Olyan nevekkel is találkozhatnak az Olvasók, akik ma is ismertek, és olyanok is szerepelnek, akik élete és munkássága már a múltba veszett. Sorozatunk szereplői között többen vannak, akikre ma is dicsőséggel emlékezünk, de olyanokról is szó esik, akikhez botrányok kapcsolódnak. Ők, húszan teljesebb képet adnak a tágabb Festetics családról, arról a családról, amely több évszázadig Magyarország legjelentősebb főnemesi családjai közé tartozott.


A Festetics család nemesi címerében egy koronán hátsó lábaikon egymással szemközt álló két oroszlán, jobb lábukban kardot tartva és a pajzs feletti sisak koronáján egy daru látható, egyik lábában egy kődarabot tartva. A címerállatok közül az oroszlánok a harcot és a küzdelmet, míg a daru a figyelmet és az éberséget szimbolizálja. Az oroszlánok által jelképezett harc, háború sok Festetics-családtag életútját kísérte végig, volt, aki főszereplője volt háborús ütközetnek, és volt olyan is, aki a háborút kísérő pusztítás elviselésében játszott szerepet. Januári bejegyzésünk főszereplői: gróf Festetics József lovassági tábornok a 18. században és Nora Kinsky grófnő, ápolónő, vöröskeresztes aktivista az első világháborúban.


 


Festetics József (1691–1757)


 


1. kép: Festetics József 
Festetics József édesapja, Festetics II. Pál Fitter Erzsébettel kötött házasságából született 1691. március 19-én. Legkisebb testvére volt Kristóf, a család keszthelyi ágának megteremtője. József élethivatása helyszínének a hadsereget választotta, éppúgy, mint testvérei, László és Ferenc. (Ferenc az 1716-ben kitört háború idején, míg László a Rákóczi-szabadságharc egyik csatájában vesztette életét.) Festetics József katonai karrierje már III. Károly uralkodása alatt (1711–1740) elkezdődött, kapitányi rangból vezérőrnagyi rangig emelkedett. III. Károly lánya, Mária Terézia uralkodása idején (1740–1780) József csillaga tovább emelkedett, egyre jelentősebb katonai feladatokat kapott.


Mária Terézia 1740-be bekövetkezett trónra lépése után kitört az osztrák örökösödési háború a poroszok ellen. Festetics József ebben a háborúban fontos szerepet játszott, feladatai közé tartozott, hogy hadtestével megfigyelje és portyázásaival megzavarja a porosz seregeket. A grófot ekkoriban úgy jellemezték, hogy a harcban tapasztalt, találékony és a csaták helyszínét tökéletesen ismeri. Sziléziai és cseh hadszíntereken harcolt, serege több sikert is elért, ám a háború menetét nem tudta megfordítani, a katonai helyzet a poroszoknak kedvezett. Az örökösödési háborút 1748-ban az aacheni béke zárt le, amely értelmében Szilézia a poroszok kezébe került, ám Mária Terézia meg tudta őrizni a Habsburg Birodalom egységét. Festetics József még ebben az évben, több éves katonai szolgálat után, visszavonult. 1748. november 18-án lovassági tábornoki rangot kapott. 1757. május 4-én hunyt el Keszthelyen. Végrendelete értelmében Baltaváron temették el.


 


Nora Kinsky (1888–1923)


 


2. kép: Nora Kinsky mint Vöröskeresztes-nővér és a tiszteletére kiadott liechtensteini emlékbélyeg 


Norbertine (vagy ahogy a családban hívták, Nora) Kinsky 1888. december 18-án született Bécsben Festetics Georgina grófnő és Zdenko Kinsky 9 gyermeke közül hatodikként. Nora édesanyja révén a miniszter Festetics II. György unokája volt, így dédunokája volt a keszthelyi Festetics Lászlónak és ükunokája volt a Georgikon-alapító Festetics I. Györgynek.


Nora Kinsky az első világháború előtt testvéreivel bálokon és különféle rendezvényeken vettek részt, neve feltűnt többek között nőknek rendezett lovasverseny díjugrató győzteseként több alkalommal is. Azonban nagy hatást gyakorolt rá nagynénje, Bertha von Suttner író, újságíró is, akit 1905-ben Nobel békedíjjal tüntettek ki.


Az 1914-ben kitört világháború gyökeresen megváltoztatta Noráék addigi életét. Nora egyik testvére, Norbert 22 évesen 1914. október 13-án a keleti fronton, míg sógora, testvérének, Johannának a férje, Esterházy Alajos 1916. október 24-én a román fronton halt hősi halált.


Nora Kinsky egyike volt azon főnemesi hölgyeknek, akik 1916-ban Oroszországba látogattak és felkeresték a szibériai hadifogolytáborokban az osztrák és a magyar fogságba esett katonákat. Nora több hadifogolytábort is felkeresett, amire a világháború utáni visszaemlékezésekben szó esik. 1917 februárjában, amikor Oroszországban kitört a forradalom és megbukott a cár rendszere, Nora Kinsky önként maradt az országban és különféle hadifogolykórházakban teljesített ápolónői szolgálatot. Nagy viszontagságok során tudta elhagyni az országot és tért haza, otthonába.


1921 januárjában férjhez ment Ferdinand von Wilczek grófhoz. A házasságból 1921 októberében egy kislány született, Georgina. (Georgina egyik fia II. János Ádám liechtensteini nagyherceg.)


 


3. kép: Nora és férje, Ferdinand von Wilczek 


Nora 1923-ban újra gyermeket várt, ám a szülésben március 23-án mind ő, mind gyermeke belehalt. Haláláról a magyar lapok is beszámoltak, a hírekben nem felejtettek el megemlékezni arról a hősies munkáról, amelyet az orosz hadifogolytáborokban végzett.


Nora Kinsky az oroszországi útjai alatt naplót vezetett. 1976-ban megjelent német nyelven a lánya, Georgina segítségével, a címe: Russischen Tagebuch. 1916–1918.


 


4. kép: Nora Kinsky könyve 


2005-ben Monika Czernin (Nora unokahúgának lánya) egy könyvet írt Nora életéről „Ich habe zu kurz gelebt.” Die Geschichtw der Nora Gräfin Kinsky címmel. Monika 2007-ben filmet is rendezett Die Gräfin und dis Russische Revolution – Nora Kinsky – Die Rotkreuzbaronin címmel, ahol eredeti dokumentumok segítségével mutatta be Nora rövid, ám tartalmas életét.


 


5. kép: Monika Czernin könyve Nora Kinskyről 


 


A képek forrása:


1. Bankó Zsolt / Helikon Kastély, Keszthely

2. https://picclick.de/AK-Postcard-neu-ungelaufen-223361141028.html

3. https://hu.pinterest.com/pin/93449760991215275/?lp=true

4.https://www.amazon.com/Russisches-Tagebuch-1916-1918-Nora-Kinsky/dp/3512004075

5. https://pictures.abebooks.com/BUCHMERLIN/22449895354.jpg

 Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch