Információk - Hírek

2020 – A 20-as szám bűvöletében – 20 tárgy a kastélyból


2020. február 06. 00:00

2020 – A 20-as szám bűvöletében

– 20 tárgy a kastélyból


A kandalló


A 2020-as évben a 20-as szám jegyében íródik művészeti rovatunk. Az év során megismerkedünk 20 olyan tárgytípussal, amelynek képviselőivel találkozhatunk a keszthelyi Festetics-kastély berendezési tárgyai között.


A hosszú, téli estéken mindannyian vágyunk arra, hogy a kandallóban lobogó tűz előtt melegedhessünk. Így ebben a téli hónapban e tárgy, a kandalló lesz bejegyzésünk témája.


A Ballagi Mór szerkesztette A magyar nyelv teljes szótára 1870 körül a kandalló szót így definiálja: „most már csak a nagyúri lakásokon található szobai kemence, mely nem közvetve a kályha anyaga, hanem közvetlenül a tűznek nagy üregen bejövő heve által terjeszti a meleget”.


A keszthelyi Festetics-kastély méltán tekinthető nagyúri laknak, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy számos kandalló fűtötte, illetve díszítette. Ma a kastély kiállításán 11 kandalló látható, de az épület többi részében is található néhány darab. Többségük márványból készült: bordó, rózsaszín, szürke, fehér, vagy éppen többszínű kőből, főként rokokó vagy klasszicista ízlésben.


 


1. kép: A György-folyosó két kandallója 


Kiemelkednek a fakeretű kandallók, amelyek a kastély Festetics II. Tasziló idején történő átépítésekor készültek, 1883–87 között. A két egykori férfiszalon delfti csempével díszített, faragott faburkolatú, neoreneszánsz stílusú kandallója a faburkolatos termek fő dísze, leghangsúlyosabb eleme, hiszen felépítményük majdnem a mennyezetig ér, a vörös szalon esetében pedig egy festményt – Mary Hamilton portréját – is beépítettek a faszerkezetbe. A két kandallót a Portois és Fix cég szállította, amely a Tasziló-kori felújítás belsőépítészeti munkáit végezte. Ugyanehhez a céghez fűződik a mai fehér szalon fehérmárvány kandallója is, amely Mary Hamilton XVI. Lajos-stílusú nagyszalonjának méltó dísze lett.


 


2. kép: A vörös szalon a faburkolatú kandallóval3. kép: A női nagyszalon kandallója Festetics IV. Györggyel 


A kastély fűtésére azonban nemcsak a kandallók szolgáltak. Már az épület első fennmaradt, 18. századi tervrajzain – amelyek az első, Kristóf-kori kastély bővítési tervei – jelölik a kályhák helyét. Jóval több információnk van Festetics I. György idejéből: építkezéseivel kapcsolatban feljegyezték, hogy a gróf 1797-ben kályhákat hozatott Bécsből, illetve Pittermann József keszthelyi gelencsérrel is készíttetett több mint tíz cserépkályhát az 1798-ban kötött szerződés tanúsága szerint. Még 1802-ben is érkezett további négy kályha Bécsből.


A Festetics II. Tasziló nevéhez fűződő, az 1880-as években történő átépítés iratai arról tájékoztatnak, hogy a kandallók mellett további cserépkályhákra is szükség volt: ugyancsak Bécsből hozattak 16 barokk kályhát, 9 barna, zöld és kerek fehér cserépkályhát, 35 szürke és fehér svéd kályhát. Mindemellett a kastélyban kiépítették ekkor a központi fűtés rendszerét is, amelyet 1943-ban egy leltár így jellemez:

„A kastély fűtése a pince középfolyosójáról megközelíthető hat darab fafűtésre berendezett falazott kemencéből légfűtés útján padlócsatornákon keresztül történik.”

(Ma is ugyanígy légfűtés működik a kastélyban, de már természetesen gáz fűti a helyiségekbe befújt levegőt.)


 


4. kép: A nagyszalon kandallója mellett kétoldalt láthatók a légfűtés rácsos befúvónyílásai 


Sajnos a kastély egykori cserépkályhái közül egy sem maradt fenn, és fénykép is csak egyről, igaz, a család két különböző generációjának idejéből. Festetics II. Tasziló és Mary Hamilton legfiatalabb gyermeke, Ella nappali szobájában látható egy fehér cserépkályha. Később ugyanez a szoba szolgált Festetics III. György feleségének, Maria Haugwitz-nak hálószobájaként.


 


5. kép: Festetics Ella szobája6. kép: Maria Haugwitz hálószobája 


A kandallók közül szerencsére számos értékes darab megtekinthető ma is a kastélyban. A Festetics család idejéhez képest azonban szembetűnő különbség, hogy ma nincs a sarokszoba – az egykori női kisszalon – sarkában kandalló. Az archív képeken látható, átlósan elhelyezett sarokkandallót akkor helyezték át a kastély egy másik részébe, amikor a Helikon Könyvtár működése idején a könyvtárvezető számára 1960 körül szolgálati lakást alakítottak ki a sarokszobából és két további helyiségből. Remélhetőleg a jövőben, egy következő felújítás során sikerül visszahelyezni eredeti helyére a kandallót, amely így újra a szalon legfőbb díszévé válhat.


 


7. kép: A női kisszalon a sarokkandallóval 


 


Felhasznált irodalom:


Ballagi Mór (szerk.): A magyar nyelv teljes szótára. Pest, 1868.

Péczely Piroska: A keszthelyi Festetics kastély és belső berendezése. Budapest, 1958.

Virágh Zsolt – Németh Nóra: A keszthelyi Festetics-kastély története. In: Virág Zsolt (szerk.): Keszthelyi Festetics-kastély Helikon Kastélymúzeum. Keszthely, 2015.Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch