Információk - Hírek

A hónap könyve


2017. november 03. 00:00
November


 


Juventus in majori gymnasio regio Kesztheliensi examinum semestrium, totiusque anni progessionum calculo in clases relata [S. l.] : [s. n.],1796. [4] p. ; 21 cm


Lelőhely: HK Paed227/8


A 18. század közepéig Zala és Somogy vármegyében nem volt középfokú oktatási intézmény. 1765-ben Nagykanizsán Battyhány Lajos nádor alapított gimnáziumot.


A jó példa követésre talált! 245 évvel ezelőtt, 1772. november 12-én első ízben csendült fel Veni Sancte szentmise a keszthelyi gimnáziumban. Abban a gimnáziumban, amelyet gróf Festetics III. Pál (1772–1782) alapított.


Szívügye volt az iskolaalapítás. Sokáig töprengett azon, hogy saját jobbágyainak és a megye fiatal nemzedékének szellemi elmaradottságán valamilyen módon segítsen.


A tanítás feladatát a gróf a ferences szerzetesekre bízta, akiket még Lackfi István nádor telepített le Keszthelyen. Nekik adományozta az általa 1386-ban építtetett gótikus stílusú templomot és kolostort. Egy-egy tanárnak a fizetése 60 forint volt, a költségeket a gróf állta.Az iskola falai között számos, a magyar irodalom és történelem ismert kiválósága tanult, a teljesség igénye nélkül: Deák Ferenc, Batsányi János, Fejér György, vagy Festetics III. György.


Fejér György, a keszthelyi születésű jeles történettudós 1775 és 1778 között volt az alma mater tanulója. Az ő visszaemlékezései nyomán tudjuk, hogy a diákok ünnepnapokon vörös szalagos csákós süvegben és topánkában jártak. Zöld mellényt és dolmányt, ezüsttel átszőtt, zsinórral díszített vörös nadrágot és szárnyas köpönyeget viseltek. Csizmájukra sarkantyút verettek.A hittanon kívül elsősorban a latin nyelv tanításával foglalkoztak. Tanították Magyarország és a szomszéd tartományok földrajzát, országunk és Erdély történelmét, a mennyiségtan és a természetrajz elemeit. A három osztályt scholae inferiores” névvel illették. Az I. osztályos tanulókat principistáknak, a II. osztályosokat grammatistáknak, a III. osztályosokat pedig syntaxistáknak nevezték.Könyvtárunk most bemutatott dokumentuma a gimnázium egyik legrégebbi nyomtatott emléke, amelyben az egyes osztályok tanulói névsorát lehet olvasni, a félévi, valamint az egész éves előmenetel alapján.


Előfordulhat, hogy valaki még valamelyik ősét is felfedezheti a nevek között!


Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch