Információk - Hírek

A hónap könyve


2018. március 05. 00:00

BÉL Mátyás (BEL, Matej) (1684–1749) (író, ev. lelkész, történet- és földrajztudós)


Notitia Hungariae novae historico geographica, divisa in partes quatuor, quarum prima, Hungariam Cis-Danubianam; altera, Trans-Danubianam; tercia, Cis-Tibiscanam; quarta, Trans-Tibiscanam: … / Elaboravit Matthias Bel; Accedunt Samuelis Mikovini mappae, singulorum comitatum, methodo astronomico-geometrica concinnatae [Wien] Viennae Austriae : Imp. Paulli Straubii, 1735–1742. 1–4. tom. : ill. ; 41 cm


Lelőhely. HK Geogr. 24


 


2018-ban a 250 éve elhunyt, Keszthelyen letelepedő, itt kastélyt építtető, a család keszthelyi ágát megalapító Festetics Kristófra emlékezünk.


Az elmúlt két hónapban Kedves Olvasóink már megismerhették közéleti szerepvállalását, e hónaptól kezdve egész éven át az általa alapított könyvtár – Magyarország egyetlen, eredeti formájában fennmaradt főúri magánkönyvtára – olyan becses darabjaiból szeretnénk bemutatni néhányat, amelyek valamilyen úton-módon kapcsolatba hozhatók a művelt főúrral.


Kristóf vetette meg a keszthelyi könyvtár alapját, s vigyázott rá, hogy abban minden rendben megmaradjon. Sőt! Könyvtárát a Festetics hitbizomány részévé tette, ily módon az elidegeníthetetlenné vált. A korabeli leírások alapján tudjuk, hogy amikor József bátyjának gyermekei látogatást tettek könyvtárában, így rendelkezett: „Az mint látom, némely könyvekre volna szükségük; azért a hoffmesterrel együtt mennél be a bibliothecába s az minemű könyvek kivántatnak, tehát hadd venné ki, mindazonáltal, ha papirosra tenné, mit vett ki és azon írás hadd maradna az bibliothecában, hogy tudhassa az ember, hová lett.”


A család könyvtáráról a legrégibb ismert feljegyzés 1745-ből származik. A korabeli leírások szerint az akkori mintegy 2000 kötetet felölelő gyűjtemény elhelyezésére a kastélyban külön könyvtárszoba, „könyvesház” szolgált két falba épített szekrénnyel.


A gyűjtemény első darabjai olyan munkák voltak, amelyek a birtokigazgatás szervezéséhez voltak szükségesek. Mivel Kristóf jogász volt, elsősorban jogi és politikai műveket gyűjtött, de ezek mellett a gyűjteményben fellapozhatóak voltak történeti és földrajzi tárgyúak is.


E havi „kincsünk” is az utóbbiak egyik nagyon értékes és szép darabja!


  


Bél Mátyás, vagy ahogy beírta magát a magyar tudomány „nagykönyvébe” – Magnum decus Hungariae – Magyarhon nagy ékessége, Festetics Kristóf kortársa volt. Olyannyira, hogy 1731 telén a főúr vendégeként annak balatonkeresztúri, földszintes, barokk vadászkastélyában vetette papírra Somogy vármegyei utazásainak emlékeit, a Balatonról szóló nagy értékű feljegyzéseit. Ismertségük az 1720-as években kezdődött Pozsonyban, ahol Festetics országgyűlési követ, Bél pedig tudós, tanár, lelkész volt. Érdekesség, hogy az 1745-ben kiadott Hallei Biblia előszavában „pre'pursky kazatel”-nak, azaz pressburgi, pozsonyi hitszónoknak nevezte magát.


A most bemutatott műve a 18. század, de bátran mondhatjuk, hogy a magyar tudománytörténet mindmáig egyik legnagyobb jelentőségű és terjedelmű vállalkozása.


Az új Magyarország történeti-földrajzi leírása” című munka forrásműve a történettudománynak és rokon tudományainak. A 18. század eleji Magyarország vármegyéit mutatja be sokoldalúan és adatgazdagon, ismertetve az egyes vármegyék természetföldrajzát, nemzetiségeit, azok szokásait, a települések korabeli állapotát.


  


Az anyaggyűjtést ehhez a grandiózus munkához Bél tanítványai és fiai segítségével végezte, de munkájában támogatta Pálffy Miklós nádor is. Voltak viszont szép számban olyanok is, akik „kerékkötők” voltak, még kémkedéssel is megvádolták a szerzőt. VI. (III.) Károly német-római császár anyagi támogatást nyújtott a kiadáshoz.


A mű 1735 és 1742 között jelent meg 4 kötetben, és 9 magyarországi megye: Bars, Hont, Liptó, Nógrád, Nyitra, Pest-Pilis-Solt, Pozsony, Túróc, Zólyom történelmi, földrajzi, néprajzi leírását tartalmazza Mikoviny Sámuel (1698–1750) térképeivel illusztrálva. Bél egy korábbi művében még Szepes megye leírását is elkészítette, a kéziratban fennmaradt Mosonról szóló rész pedig csak a szerző halála után került kiadásra a Notitia ötödik köteteként.


A tudós, polihisztor 1749. augusztus végén bekövetkezett halálával az összegyűjtött terjedelmes anyagból mintegy 10 000 oldal csak kéziratban maradt fenn. Ezt a pártfogó, Batthyány József kalocsai érsek vásárolta meg az örökösöktől, de a szállítás közben egy része a Dunába esett, így majdnem teljes egészében használhatatlanná vált. A megmaradt anyag az esztergomi káptalan, majd az Országos Széchenyi Könyvtár birtokába került.


  


A Bél-hagyaték alapján az elmúlt évtizedekben a csak kéziratban meglevő megyék leírását lelkes fiatal történészeinknek köszönhetően adták ki (Békés, Veszprém, Vas, Zala stb., a teljesség igénye nélkül).


Ha fellapozzuk a grandiózus munkát, elsőként Bél Mátyás nyomtatott ajánlásával találkozhatunk VI. (III.) Károly (1685–1740) német-római császárnak, magyar- és cseh királynak. Nagyon szép kivitelű az a rézmetszetes címkép is, amelyen Magyarország térképét egy nőalak kezében láthatjuk. Bél Mátyás egész alakos ülő képe is megjelenik szemünk előtt. Háttérben a pozsonyi vár látható.


A 4 kötetes mű barokk bőrkötésben, aranyozott gerinccel korához képest még mindig jó állapotú!


  Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch