Információk - Hírek

A hónap könyve


2018. augusztus 01. 00:00

Augusztus


STILTINCK, Jan (1703-1762)(holland jezsuita szerzetes, hagiográfus, történetíró)


Vita Sancti Stephani Regis Hungariae ex Latinis et Graecis, aliarumque gentium monumentis collecta, digesta, commentariis et observationibus illustrata: … / á Joanne Stiltingo Soc. Jesu Theologo […] [Győr] Jaurini : Typ. Gregorii Joannis Streibig, 1747. [12], 198, [12] p. ; 33 cm


 


Lelőhely: Hist.Hung. 1577


 


Folytatva ez évi jó szokásunkat, havi könyvbemutatónk egyrészt kapcsolódik a Keszthelyen letelepedő és itt kastélyt építtető első Festetics, Kristóf korához; másrészt pedig Szent Istvánhoz. Hogy miért is?


Államalapító királyunkat különösebben nem kell bemutatni senkinek.


Ő volt az, akinek – Karácsonyi János (1858-1929) történetírónk szerint – : „ … fáradalmai, éles elméje, magasztos erkölcsi magaviselete idézték elő, hogy a magyar nemzet nem kénytelenségből, hanem szívesen fogadta el a törvényes rendet, a keresztény művelődést, a rablás helyett a munkát, az erőszak helyett a kölcsönös felebaráti szeretetet, a lélekölő tivornyák helyett a lélekemelő keresztény hitet.”A kép forrása: Karácsonyi János: Szent István király élete.

Budapest, 1904.


Augusztust Szent István hónapjaként is szoktuk emlegetni, 20-án emlékezünk államalapító és egyházszervező tevékenységére. Miért pont 20-a ez a dátum?


Szent István napját egyházi ünnepből Mária Terézia királynő tette nemzeti ünneppé, amit a naptárba is beiktatott, amikor 1771. június 21-én a Szent Jobbot diplomáciai úton hazahozatta a raguzai (ma Dubrovnik) domonkosok kolostorából, ahová a török hódoltság idején került. Szent István napjának megünnepléséül augusztus 20-át rendelte el.


Biztosak vagyunk benne, hogy az „Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga” kezdetű éneket sokan ismerik. Ez az ének a királynő rendelete nyomán vált a katolikus magyarság himnuszává.Egy nagyon jó állapotban lévő, aranyozott gerincű, bőr kötésű míves munkával szeretnénk most nagy vonalakban megismertetni Kedves Olvasóinkat, amely nagy királyunk élettörténetét dolgozza fel.


Nagyon értékes forrásmunka, amely az első, mai értelemben vett tudományos Szent István életrajz. Történészi kutatások szerint az egyetemes jezsuita historiográfia legnagyobb vállalkozásának egyik kötete volt.A forrásokat Stiltinck rendkívül magas színvonalú elemzéssel dolgozta fel. Tagja volt egyébként annak a flamand Bollandista Társaságnak, amelyben egyházi személyek, filológusok és történészek tanulmányozták a keresztény szentek életét. Legfontosabb művük a 17. század elején kiadott Acta Sanctorum, mely a szentek életéről tartalmaz nagyon sok információt. 1794-ig 53 kötetet adtak ki.


E sorozat része szent királyunk latin nyelvű élettörténete is.Nem egyszerű életrajzról van szó, hanem az előzmények alapos bemutatásával megerősített monográfia a keresztény magyar államszervezés főszereplőjéről és koráról. Stiltinck magyarországi rendtársai olyan kitörő lelkesedéssel fogadták, hogy az akkori kor két fontos magyar jezsuita oktatási központjában, Győrött és Kassán 1747-ben egyszerre adták ki.


A kötetben sok helyen nagyon szép korabeli könyvdísz illusztrációval találkozhatunk, valamint nyomtatott ajánlást is olvashatunk zicsi és vázsonykeői gróf Zichy Ferenc (1701-1783) győri püspöknek címezve. 
Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch