Információk - Hírek

A hónap könyve


2019. május 06. 00:00

Május


 


Helikon I. Keszthely : [Perger Ferencz ny.], 1818. 128 p. ; 19 cm


Lelőhely: Bal 1374


 


1819. április 2-án, 200 évvel ezelőtt hunyt el a keszthelyi Festetics család legkiemelkedőbb tagja, I. György. Az idei évben hónapról hónapra nagyságának néhány mozaikkockájával idézzük meg emlékét.


Májusi könyvtári dokumentumunk a gróf által életre hívott klasszikus Helikoni Ünnepségekhez kapcsolódik. Az események megrendezése személyének egyedülálló vállalkozása volt. Már 1816-ban foglalkoztatta az a gondolat, hogy az általa 1797-ben alapított Georgikonban a növendékekkel és a tanárokkal karöltve évente kétszer, a király (I. Ferenc) születése napján, február 12-én és a májusi vizsgák alkalmával irodalmi seregszemlét rendeztessen.A tervhez hozzájárulhatott Berzsenyi Dániel személye is, aki 1816. november 15-én így írt Festetics Györgynek:

„Rumi megajándékoza engem a Georgikonnak legújabb nyomtatványival. Elhűltem-elhaltam, látván, hogy azok mind németek! - Én Keszthelyben egy magyar Weimart óhajtok látni! A nemzetiség minden, s nincs enélkül semmi boldogság. Minek töltjük csűrjeinket, ha azokat oltalmazni nem tudjuk, nem tudjuk pedig, ha nemzetiségünket elvesztjük.”

Két hónappal később megérkezik a gróf meghívója Berzsenyihez:

„Azért, hogy beteljesedjen a Niklai Bölcsnek, akinek dicshírét a halandóság köde el sem éri, előrevaló mondása: íme, itten Keszthelyen Böjtelő havának, azaz febr. 12-én akarván Felséges Urunknak születése napját ülleni, az ifjúságot Helikonra vezetni kívánjuk, hogy az úgynevezett declamatio által a magyar, német és deák írásszerzésben jó ízlésre kapjon.”A Helikoni Ünnepségek fényes külsőségek közepette 5 alkalommal kerültek megrendezésre: 1817, 1818 és 1819 februárjában, valamint 1817 és 1818 májusában. A diákok mellett az akkori kor jelentős tudósai, írói, költői is részt vettek. Többek között Berzsenyi Dániel, Dukai Takács Judit, Pálóczi Horváth Ádám, Nagyváthy János, Ruszek József etc. Nagyon fontos momentumnak számított, hogy a fiatalok személyesen is találkozhattak velük, hallhatták műveiket.


Festetics I. György gondoskodott arról is, hogy e művek nyomtatásban is megjelenjenek. 1817-ben Keszthelyre hívta Perger Ferenc nyomdászt. Német származású, de magyarul tökéletesen beszélő, latinul is tudó, gimnáziumot végzett művelt polgár volt, aki 1806-tól, Siess Antal halála után Szombathelyen tevékenykedett. A gróf meghívását elfogadva lett Zala vármegye első nyomdásza.

1818-ban József nádor elhunyt felesége, Hermina Mária Amália magyar királyi hercegné emlékének szentelték az ünnepeket. Ebből az alkalomból a Perger nyomda is kitett magáért, és a gróf költségén egy ízléses kötetet adott ki „HELIKON I.” címmel.


A mű előszavát Ruszek József keszthelyi plébános és hahóti apát, Petróczy János és Asbóth János georgikoni tanárok írták. 25 irodalmi munkát lehet fellapozni: például Berzsenyi Dániel himnuszát Keszthely Isteneihez, Dukai Takács Judit öt költeményét – ő „magyar Szapphó”-ként az első jelentős költőnőnk volt, aki komoly elismerést vívott ki a férfiak uralta magyar irodalmi életben –, Döbrentei Gábor írását, Nagy Ignácz [?!] georgikoni praktikáns lelkes dicséretét Keszthely városáról. Ő egyébként Keszthely szülötte volt; az első igazi, nyugati mintájú magyar újságíró.


A mecénás grófnak már állandóan foglalkoztatott könyvkötő mestere volt Földesi István keszthelyi polgár személyében, akivel még fia, László gróf is dolgoztatott. Első ismert szerződése 1795-ből maradt ránk. Háza építéséhez is segítséget kapott, hogy a könyvek kötésükkor megfelelően száradhassanak. 93 évesen hunyt el 1836. július 27-én.

Minden bizonnyal e művet is vele köttették be. Nagyon jó állapotban maradt fenn: félbőr kötésben, aranyozott gerinccel.Az antológiából több kötet nem jelent meg, ez az egyetlen kiadás! Méltán nevezhetjük Keszthely egyik szellemi hungarikumának!

 Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch