Információk - Hírek

A hónap könyve


2019. július 01. 00:00

Július


 


Vi’sgálódó magyar gazda / Szerk. Pethe Ferencz

[Wien] Bécs : [Gazdaságbéli Magyar Társaság], 1796-1797.

1796, 36. sz. (szept. 6.)-1797, 46. sz. (dec. 21.)
Lelőhely: HK Periodica H/3
2019-ben a „Festetics I. György emlékév” keretében hónapról hónapra olyan könyvtári dokumentumokat mutatunk be kedves Olvasóinknak, amelyekkel a gazdag életutat bejáró mecénás grófra emlékezünk; adózunk nagysága előtt.


Júliusi dokumentumunk egy folyóirat, amely ugyan csak nagyon rövid ideig jelent meg, de szorosan kapcsolódik a Georgikonhoz. Ahhoz az intézményhez, amelyet György gróf alapított, és 1797. július 1-jén nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó ifjúság előtt.Festetics I. György a katonai pályát elhagyva, visszatérve ősei birtokára, gazdálkodásba kezdett. Nagyon hamar ráébredt arra, hogy a hatalmas birtoktest igazgatásához, műveléséhez értő gazdatisztek „szükségeltetnek”.

E probléma orvoslására alapította meg azt az iskolát, amely Európa első mezőgazdasági szakoktatási intézménye lett. Az alapítással megelőzte a híres cellei, möglingi, valamint a Hofwylben alapított hasonló intézeteket.Ha dióhéjban akarjuk összefoglalni: a cél a gyakorlatiasság és a praktikusság elsajátítása volt. Elvárás volt, hogy a birtokok élén tanult gazdák legyenek, magasabb és jobb legyen a terméshozam, ami természetesen azt vonta maga után, hogy több volt a bevétele a gazdáknak, a birtoktulajdonosoknak.


Ahogy már említettük, 1797. július 1-jén indult a képzés. Az első tanévben az egyetlen tanár Bulla Károly cseh származású orvosdoktor volt, aki német nyelven oktatott.

A felvételi során nem vették figyelembe a vallási hovatartozást, származást, nemzetiséget sem. Ez Festetics felvilágosult, a korát meghaladó szellemiségének tudható be. Szigorúan és legtöbbször személyes felügyelte az iskola működését.; a diákokat jó tanulásra és jó magaviseletre ösztönözte.

A tanári karban a kibontakozó hazai mezőgazdasági szakoktatás kiemelkedő tagjait találjuk: Pethe Ferenc, Nagyváthy János, Rumy Károly György etc.


Jogosan tehetjük fel a kérdést, hogyan kapcsolódik a most bemutatott periodica az intézményben folyó oktatáshoz és tanuláshoz?1796. január 1-jén indult meg Magyar Újság címmel az a heti rendszerességgel megjelenő lap, melyet a magyar sajtótörténet az első magyar nyelvű ismeretterjesztő mezőgazdasági szaklapként tart számon. Első szerkesztője Schönfeld János Ferdinánd volt, aki fél év után adta át Pethe Ferencnek a lap szerkesztését. Pethe négy és fél éven át tanított a Georgikon falai között, emellett vezette a tangazdaságot.

A 25. szám 1796. június 28-án jelent meg, már Gazdaságot Tzélozó Újság címmel. Ekkor már ott olvashatjuk Pethe Ferenc nevét is a lap élén. Teljes jogkörrel vette át a szerkesztést, amely a 36. számtól (szeptember 6-tól) Vi’sgálódó Magyar Gazda címmel jelent meg megszűnéséig, 1797. december 21-ig.


A mezőgazdaság minden ágával: a növénytermesztéstől az állattenyészésig, a technikai kérdésektől a kereskedelemig számos kérdéssel foglalkozott a lap. A külföldi sajtóból átvett írásokat éppúgy közölte (Pethe Ferenc fordításában), mint az eredeti cikkeket.


A rövid életű szaklap egész fennállása alatt anyagi gondokkal küszködött. Valódi támogatói (szponzorai) gyakorlatilag nem voltak, a kevés előfizető pedig nem volt elegendő a fenntartáshoz.Az utolsó szám záró mondataiban a következőket olvashatjuk Pethe Ferenc tollából:

„A’ környűlállások úgy hozták magokkal, hogy ezen V. M. Gazda név alatt járó Heti-számjaimat megállítsam, de tsak bizonyos ideig, míg t.i. más plánumot készíthetek hozzá, azután ismét fojtatni fogom. Mihelyt tehát el-készűlhetek, azonnal hírűl adom Érdemes Olvasóimnak; addig méltóztassanak … várakozásban lenni.”

 Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch