Információk - Hírek

A hónap könyve


2019. szeptember 02. 00:00

Szeptember


Örök emlékezet : [Georgikon emlékkönyv]

[S. l.] : [s. n.], 1800. [188] p. ; 25 x 20 cm


Lelőhely: HK Manuscripta 50
A „Festetics I. György emlékév” keretében az év folyamán hónapról hónapra a mecénás gróf életének legnagyszerűbb cselekedeteihez, alkotásaihoz kapcsolódó könyvtári dokumentumok bemutatásával hajtunk fejet nagysága előtt.

A Helikon Könyvtárban se szeri, se száma az olyan értékes, „unikális” daraboknak, amelyek e gazdag és tartalmas életút néhány mozzanatát hivatottak bemutatni a mai kor embere számára. Most is egy ilyen, ha szabad így fogalmazni „keszthelyi unikum”-ot mutatunk be Kedves Olvasóinknak! Mindösszesen egy példány létezik belőle, a gyűjtemény féltve őrzött kincse!

József nádor 1801. augusztus 23-i georgikoni látogatása és jelképes szántása után a „Georgikon Emlékkönyve” is bebizonyította, hogy a látogatástól kezdve egymásnak adták György gróf kastélyának kilincsét a Habsburg Birodalom főurai, a nagybirtokok jószágigazgatói, a tudományos világ hazai és külföldi szaktekintélyei.

A címoldalon ékes magyarsággal íródott ajánlás olvasható:

„A’ Mezei Gazdaság’ ’s Szüleménnyei’ mesterséges és hasznos Mivelése’ nemes Indúlattal, fáradhatatlan Iparkodással hazafiui és emberszerető Előmozdítói’ ’s abban Gyönyörködők’ Örök Emlékezetének illendő Tisztelettel ajánlja a’ Georgikon.”

Megközelítőleg 300 kézzel írott bejegyzés, ajánlás olvasható a továbbiakban, amelyek bizony agg koruk ellenére, az akkori kor jó minőségű íróeszközeinek köszönhetően nagyon jól olvashatóak. Több nyelven íródtak (magyar, német, angol, francia, orosz etc.), több soron keresztül méltatva a gróf érdemeit. A bejegyzések írói személyes látogatásuk révén ismerkedtek meg az Európa első mezőgazdasági szakoktatási intézményében folyó munkával. Az első bejegyzések 1800-ból, az utolsók pedig az 1817-es esztendőből valók.


A teljesség igénye nélkül olvashatjuk például Asbóth János georgikoni tanár, Ruszek József hahóti apát és keszthelyi, ahogy ő írta „öspörös”, Bartosságh József mezőgazda, egykori georgikoni hallgató, Kultsár István író, szerkesztő, László gróf nevelője, vagy éppen báró Wesselényi Miklós, az „árvízi hajós” kézzel írt bejegyzéseit.


A külföldi nagyságok közül mindenképp meg kell említeni Albrecht Thaer német mezőgazdász, valamint Richard Bright angol orvos, utazó bejegyzéseit is. Mindketten nagy hatással voltak a grófra. Albrecht Thaer hasznos tanácsokkal látta el, Richard Bright pedig személyes látogatása alkalmával, 1815-ben szentelt nagy figyelmet az intézménynek. A már korábban bemutatott könyvében részletes leírást adott többek között a Georgikonon folyó elméleti és gyakorlati oktatásról is.


Nem utolsó sorban, de meg kell említeni a családtagok bejegyzéseit is: a „Festetics lányok”: Szidónia és Júlia, László gróf, valamint a feleség, Sallér Judit 1801. július 22-i íródott bejegyzését (magyar fordítása):

„György nem azért cselekszik, hogy elkápráztasson, hanem lelkiismerete szerint, és egy jó cselekedet jutalmát nem az emberek beszédében, hanem magában a tettben keresi.”

Az emlékkönyv enyhén kopottas, aranyozott, piros keménypapír kötésben még mindig jó állapotúnak mondható.


Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch