Információk - Hírek

A hónap könyve


2019. október 02. 00:00

Október


 


Magyar Átlás : Az az Magyar, Horvát, és Tót országok' Vármegyéi, 's Szabad Kerületei és a' határ örző Katonaság' Vidékeinek közönséges és különös Tábláji = Atlas Hungaricus seu Regnorum Hungariae, Croatiae et Slavoniae … / Közre botsátotta Görög [Demeter]

[Wien] Viennae, 1802. 52 t. : ill. ; 44 cm


Lelőhely: Mapp.Geogr. 36


 


A „Festetics György emlékév” keretében, amely arra hivatott, hogy méltóképpen fejet hajtsunk a keszthelyi Festetics család kiválósága előtt, a most bemutatott könyvtári dokumentumunk egy nagyon értékes és szép kivitelű térképgyűjtemény. Érdekessége, hogy kiadását jelentős összeggel támogatta Festetics I. György is, olyan művelt főurakkal közösen, mint sógora, gróf Széchényi Ferenc, vagy Lipszky János, aki maga is térképész volt.

Magyarországon a 18. század második felében kezdődött el a komolyabb térképészeti tevékenység. Ennek egyik úttörő alakja Görög Demeter (1760–1833) volt, aki tervbe vette részletes térképek kiadását Magyarországról és megyéiről.

A hajdúdorogi születésű, kisnemesi származású polihisztor, író, szerkesztő, udvari tanácsos, mezőgazdász, kartográfus fontos szerepet töltött be a magyar felvilágosodás korának művelődésében, a reformkor előkészítésében.Kerekes Sámuelhez és Márton Józsefhez hasonlóan több nyelven beszélt, nyelvtanárok is voltak. Összefogott velük, vállalkozásukba óriási energiát és pénzt fektettek, melynek eredménye lett a Magyar Átlás. Kiterjedt levelezést folytattak, munkatársakat és mecénásokat kerestek, éveken át gyűjtötték az adatokat, melyek nagy részének személyesen jártak utána. Minden térképet hozzáértő személyekkel ellenőriztettek. Mindent saját maguknak kellett megoldaniuk és megszervezniük: a szükséges anyagi eszközök előteremtését, a szerkesztéshez és rajzoláshoz szükséges forrásművek összegyűjtését, a megfelelő képességekkel rendelkező szakemberek felkutatását és taníttatását, a térképkészítő műhely felszerelését és fenntartását, valamint a térképkiadással járó megannyi előzetes munka elvégzését.Görög Demeter a mappák kiadására egy térképészeti intézetet rendeztetett be Bécsben az Esterházy hercegi palotában, ahol, mint nevelő is tevékenykedett. A palota ura, Esterházy Miklós herceg is messzemenően támogatta a vállalkozást.

1800-ban Kerekes Sámuel meghalt, így Görög egy rövid időre egyedül maradt a térképek kiadásának ezernyi gondjával. A munkálatokhoz azonban hamarosan méltó társra talált Márton József személyében.

A térképészeti műhely működtetése, a munkatársak fizetése kezdetben leginkább csak kiadást jelentettek, így egy mappát csak akkor tudtak kiadni, ha pártfogót is találtak hozzá.

A mecénások közül méltán emelkedik ki Festetics I. György gróf. Márton József így jellemezte: „… az a nagylelkű magyar maecenás, aki Görögöt feltett szándékának végrehajtására nemcsak serkentette, hanem minden mappa kimetszésének költségét, melyre más pártfogó nem találkoznék, magára vállalta.”Festetics a térképgyűjtemény táblái több mint felének a kiadását támogatta. Sőt, fia, László nevelőjén (Péteri Takáts József) keresztül figyelemmel kísérte azok kiadását is. Márton József feljegyzéseiből tudjuk azt is, hogy a gróf az általa támogatott minden egyes mappa metszésére 150 aranyforintot ajánlott fel.

Görög Demeterék minden egyes térkép aljára odaírták, hogy kinek ajánlják az adott vármegye mappáját:

„Méltóságos Gróf Festetits György Ő Nagyságának, hazafiui igyekezete hathatós Előmozditójának ajánlja Görög és Kerekes”

A kiadók ezzel is kifejezték köszönetüket a segítségért, de ez egyben a többi tehetős nemes úr számára is buzdítást jelentett.A befektetett hatalmas mennyiségű pénz és energia megtérült, hiszen az atlaszt sokan használták. 6 kiadása jelent meg, a 19. század végéig ez volt az egyetlen használatban lévő gyűjtemény. Ezek voltak a legelső kéziratos, magyar nyelven szerkesztett térképek, amelyek a hely- és földrajzi neveket magyar nyelven tüntették fel.

A kötet címoldalán kiadási dátumként 1802 szerepel, de a teljes térképanyag az Index-szel és Magyarország áttekintő térképével 1811-re készült el. Így tehát a helyes kiadási idő 1802–1811.Könyvtárunk most bemutatott „kincse” a törzsgyűjtemény felbecsülhetetlen értékű térképeket, atlaszokat felsorakoztató szakcsoportjának becses darabja.

Korához képest még mindig nagyon jó állapotban van!Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch