Információk - Hírek

A hónap könyve


2019. november 04. 00:00

November
FEJÉR György (1766-1851) (teológiai doktor, prépost-kanonok, könyvtárigazgató)

Anthropológia : vagy is az ember« esmértetése / Fejér György által

[Budán] Budánn : A' Királyi Magyar Universitás' betüivel, 1807. [16], 494 p. ; 21 cm


Lelőhely: Philos321
2019-ben a Festetics György emlékév keretében emlékezünk és hajtunk fejet a keszthelyi Festetics család legkiemelkedőbb tagjának emléke előtt. Hónapról hónapra a mecénás gróf által építtetett és alapított családi könyvtár olyan dokumentumaiból szemezget(t)ünk, amelyek szoros kapcsolatban állnak a gróf gazdag életével, ténykedéseivel.A most bemutatásra kerülő dokumentumunk „kétszeresen” is érdekes: egyrészt az első magyar nyelvű antropológiai munka, ezen belül is inkább az akkori „filozófiai antropológia” megnyilvánulásának tekinthető. Fejér György ízes magyar nyelven igyekszik az ember testi felépítését, szerveinek működését és a benne végbemenő lelki folyamatokat ismertetni.

Másrészt pedig egy újabb „keszthelyi unikum”-ot is láthat és olvashat a Kedves Olvasó! Fejér György kézzel írott versciklusáról van szó, amely a könyv elejére van bekötve. Gróf Festetics I. Györgyhöz íródott, hosszú sorokon keresztül méltatva személyének nagyságát.A kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Fejer%2C_Gy%C3%B6rgy_%281766-1851%29%2C_1820.tif/lossy-page1-799px-Fejer%2C_Gy%C3%B6rgy_%281766-1851%29%2C_1820.tif.jpg


Fejér Györgyről dióhéjban illik tudni, hogy Keszthelyen látta meg a napvilágot. Édesapja a Festetics grófok uradalmi ácsmestere volt. 11 gyermeke közül tíz himlőben meghalt, a kis György szintén megbetegedett, de életben maradt. Élete a későbbiek folyamán is tragédiák, megpróbáltatások kereszttüzében folyt; hamar kellett, hogy felnőtté váljon. Édesapját 11 éves korában vesztette el. Mivel tehetséges, jó elmével megáldott fiúcska volt, egy szelet kenyérrel a kezében, egyedül, önként vágott neki az iskolának, „skólának”, hogy tudásszomját csillapítsa. „Ki küldött? Senki. Hol a könyved? Nincsen. Hogy jöttél iskolába? A társaimmal.” Rendkívül szókimondóként, merev fellépésűként, harcias természetűként, kemény karakterűként jellemezték kortársai.Az 1775-1776-os tanév folyamán lépte át a Festetics III. Pál alapította gimnázium kapuit. A következő tanévben őt érte az a megtiszteltetés, hogy a tanulók nevében köszönthette gróf Festetics III. Pál feleségét, Bossánnyi Juliannát és fiát, Györgyöt. Még egy könyvet is kapott tőlük „Kurze Erdbeschreibung und Geschichte von Ungarn” címmel.Későbbi élete folyamán sem feledkezett meg gyökereiről, minden vagyonát jótékonysági célokra fordította. Jutalmazta a keszthelyi jó tanuló diákokat, két keszthelyi obsitost is segélyezett, valamint 1841-től folyamatosan a keszthelyi árvákat. Végrendeletében ingóságait a keszthelyi kórház javára hagyta.Ars poetikáját a most bemutatott munkájának bevezetőjében olvashatjuk: „… az igazságot minden elfogódás nélkül nyomozni, és felfedezni; minden esméreteket a’ haszonvételre intézni: - ez volt czélom.”


A vaskos mű aranyozott gerincű bőr kötésben még mindig nagyon jó állapotban van.Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch