Információk - Hírek

A hónap viselete – divat a Festetics-kastélyban


2017. június 02. 00:00
Festetics (II.) Tasziló díszmagyar öltözete


 


A 2017-es évben a Festetics család tagjait ábrázoló portrék segítségével végigkövetjük a kastélyhoz kapcsolódó történelmi korok divatját. Ehhez minden hónapban kiválasztunk egy arcképet, és az ábrázolt személy viseletén keresztül megismerhetjük az öltözködési stílusokat.


 


1. kép – Benczúr Gyula: Festetics (II.) Tasziló 


Június hónapban kivételesen egy olyan öltözetet mutatunk, amely nemcsak festményen, hanem teljes valójában is látható a kastély kiállításán. Június újra Festetics (II.) Taszilóhoz kapcsolódik, ugyanis 1896. június 8-án ő is részt vett a millenniumi díszmenetben, amely része volt a magyar honfoglalás 1000 éves évfordulójáról megemlékező ünnepségsorozatnak. A díszmenet a koronát kísérte, amelyet a Mátyás templomból az Országházba vittek át. Az eseményről – és Tasziló öltözékéről – a Vasárnapi Ujság is beszámolt:


A díszmenet alkalmával a főváros közönsége lelkesen éljenzett az egész hosszú útvonalon, a mikor Budapest zászlaját és bandériumát megpillantotta. A főváros bandériuma pompásan is festett. A résztvevők egytől-egyig értékes és művészi kivitelű díszmagyar öltözéket viseltek s a mi a fő, kitünően ülték meg a lovaikat. (…) Az ősi viseletnek egyik ilyen legszebb eredeti példánya a gróf Festetics Tasziló főpohárnokmester magyar díszruhája, melyet a gróf ünnepi alkalmakkor visel.” (Vasárnapi Ujság. XLIII. évf. 30. sz. (1896. július 26.) 495. o.)


 


2. kép – A Vasárnapi Ujságban közölt fénykép a díszmenetben részt vevő Festetics (II.) Taszilóról 


Festetics (II.) Tasziló említett díszruhájáról több ábrázolás maradt fenn. A legjelentősebb ezek közül a Benczúr Gyula (1844–1920) készítette portré, amely az enteriőrkiállítás Tasziló-szobájában, a jobb oldali fal közepén látható. Az 1891-ben Budapesten készült olajfestmény Taszilót háromnegyed alakban, díszmagyar ruhában ábrázolja. (A festmény 2015 májusában A hónap műtárgya rovatban már szerepelt a honlapon.)


Egy másik festményt is őriz a Helikon Kastély, amelyen Festetics (II.) Tasziló ugyanazt a díszmagyar öltözetet viseli. Sass Brunner Ferenc (1882–1963) a herceget halála után, 1934-ben örökítette meg. Az arcképre Keszthely képviselőtestülete adott megbízást, és már a festővel kötött megállapodásban benne volt, hogy a mű díszmagyarban láttatja Taszilót.


 


3. kép – Sass Brunner Ferenc: Festetics (II.) Tasziló 


Számos fénykép is maradt fenn az öltözékről. A Helikon Kastély fényképgyűjteményében van ezek közül talán a legelegánsabb: a K. u. K. Hof-Atelier Adèle által készített portré.


 


4. kép - Festetics (II.) Tasziló díszmagyar ruhás fényképe 


Az ábrázolások arra engednek következtetni, hogy a díszmagyar ruhát Festetics (II.) Tasziló számos alkalommal viselte. Elsősorban természetesen ünnepi alkalmakkor volt szokás díszmagyarba öltözni, mint például a koronázáson, fogadásokon, bálokon, stb. A leltárak tanúsága szerint ugyanakkor a fenti képeken láthatón kívül Taszilónak több díszmagyar öltözete is volt. Így nem tudhatjuk biztosan, melyik ruháról számolt be 1885-ben a Keszthely című újság:


Festetics Taszilo gróf és herczegi neje a budai királyi várlakban január 7-én megtartott udvari bálon kiválóan lettek kitüntetve, a grófnőt a királyné fogadta s hosszabb időig beszélgetett vele; Stefánia trónörökösné szintén bocsátkozott vele társalgásba és asztalánál maga köré vette. A grófot ő felsége hosszabb megszólitással tüntette ki. A trónörökös mihelyt meglátta a grófot, rögtön hozzá sietett és megdicsérte a mágnások közül is nagy érdeket keltett – érdekes diszöltönyét, melynek történetét nagy figyelemmel hallgatta végig. A fényes magyar ruhát ugyanis a gróf nagyatyja viselte. A kalpagon egy drága ékszer volt, mely Mária Terézia ajándéka.” (Keszthely. VIII. évf. 2. sz. (1885. január 11.) 2. o.)


Hogy a szóban forgó, mentéből, dolmányból és nadrágból álló díszmagyar együttes valóban egy régi Festetics ősé lehetett-e, illetve hogy mi is a díszmagyar története, csak szeptemberben fog kiderülni, amikor Tasziló fiának, Festetics (III.) Györgynek ugyancsak a kastély kiállításán látható díszmagyarját vizsgáljuk meg. Addig is megcsodálhatjuk a festményeken és fényképeken megörökített ruhát a kastély Tasziló-szobájában.


 


5. kép. Festetics (II.) Tasziló díszmagyar öltözete Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch