Információk - Hírek

Festetics I. György-év – a művészetek tükrében


2019. december 03. 00:00

Az egykori ezüstkamra kincsei – aranyozott ezüstkelyhek


A 2019-es évben gróf Festetics I. György személyét állítjuk középpontba, aki 200 évvel ezelőtt, 1819. április 2-án halt meg. A Festetics család legkiemelkedőbb tagjára, a kultúra bőkezű mecénására emlékezve minden hónapban felidézzük a kastély műalkotásain keresztül I. György korát.


Az előző hónapban bepillantást nyerhettünk abba, milyenek lehettek Festetics I. György porcelán étkészletei. Volt azonban a grófnak aranyozott ezüstkészlete is, amelyről Péczely Piroska A keszthelyi Festetics-kastély című könyvében (1. kiadás: Budapest, 1964.) ezt írja: „Az ezüstkamrában sok empire ezüstöt őriztek, s 1929-ig itt volt az akkor Budapestre szállított 78 darabot kitevő arany étkészlet is. (Ma már nem állapítható meg, hogy ez valóban arany vagy tűzaranyozású ezüst, „vermeille” volt-e.)” (38. o.) Minden valószínűség szerint aranyozott ezüstökről lehetett szó, amit alátámaszt az a tény, hogy ma a Helikon Kastély gyűjteményében megtalálható hat aranyozott ezüst fedeles kehely, amelyek Festetics I. Györgyhöz köthetőek.


 


1. kép: A hat aranyozott ezüst fedeles kehely

A kép forrása: https://imkinsky.com/en/buying/list-of-prices-reached/109/4.536/61072-set-of-6-goblets/
 


Az aranyozott ezüstpoharak nem a kastélyban maradtak fenn, hanem egy 2015-ös külföldi árverésen sikerült megvásárolni őket a Magyar Állam számára. Magasságuk 14 cm. Oldalukon a Festetics-címer elemeiből alkotott, gravírozott embléma látható: a grófi korona a címerállatokkal – a daruval és a két oroszlánnal. Alatta a Festetics család nevének kezdőbetűje.


 


2. kép: A gravírozott embléma 


A hat fedeles kehely Bécsben készült 1817-ben, ahogy azt a jelzet bizonyítja. AK mesterjegy is található a tárgyakon, ez Anton Köll nevére utal. Anton Köll 1817-ben Festetics I. György megbízásából bővítette ki a grófi asztaliezüst-készletet, amelynek darabjain korábban a bécsi ezüstműves Wilhelm Schwegerl is dolgozott ugyancsak a gróf számára.


Mind Wilhelm Schwegerl, mind Anton Köll bécsi ezüstműves volt. Schwegerl 1773-től 1827-ig működött, Köll 1797-től 1841-ig. Mindkét mestertől őriz tárgyakat a budapesti Iparművészeti Múzeum. Wilhelm Schwegerl ezüst kávéskészlete 1797-ben készült, és kávéskannából, tejeskannából, valamint cukortartóból áll.


      


3. kép: Wilhelm Schwegerl kávéskészlete

A képek forrása: https://gyujtemeny.imm.hu/gyujtemeny/kaveskanna-kaveskeszlet-resze/24533?ds=eyJxIjoiU2Nod2VnZXJsLCBXaWxoZWxtIn0%3D&i=1

https://gyujtemeny.imm.hu/gyujtemeny/tejeskanna-kaveskeszlet-resze/24534?ds=eyJxIjoiU2Nod2VnZXJsLCBXaWxoZWxtIn0%3D&i=2

https://gyujtemeny.imm.hu/gyujtemeny/cukortarto-kaveskeszlet-resze/24532?ds=eyJxIjoiU2Nod2VnZXJsLCBXaWxoZWxtIn0%3D&i=0
 


Anton Köll ezüstkupája 1821-ből származik.


 


4. kép: Anton Köll kupája

A kép forrása: https://gyujtemeny.imm.hu/gyujtemeny/kupa/24856?ds=eyJtYWtVIjoiMTE3MDg3ODctNzM5Ny0xMWU3LWE2NGEtZjAxZmFmNmYxYmUzIn0%3D&i=0
 


A két bécsi ezüstműves Festetics I. György számára készített tárgyai több alkalommal tűntek fel árveréseken. Kiemelkedő tárgyegyüttes volt egy tizenkét darabos ezüsttányérkészlet, amelyet azonban sajnos nem sikerült megvásárolni. A 28,5 cm átmérőjű tányérok Schwegerl művei 1780-ból. Rajtuk ugyanaz a gravírozott, a Festetics-címer elemeiből álló embléma és F monogram látható, mint az aranyozott kelyheken.


 


5. kép: Az ezüsttányérok

A kép forrása: https://images.lottissimo.com/?200,231,8530886,710.0
 


Az e havi témánkat adó hat aranyozott ezüstkehellyel azonos készlet – ugyancsak Anton Kölltől (1817 körül) – feltűnt egy későbbi árverésen is.


 


6. kép: Hat aranyozott ezüstkehely

A kép forrása: https://www.dorotheum.com/fileadmin/lot-images/95A161207/normal/sechs-deckelbecher-der-grafen-festetics-anton-koell-wien-um-1817-d-894368.jpg
 


Az árveréseken felbukkanó tárgyak tanúsítják, hogy Festetics I. Györgynek ezüst és aranyozott ezüst asztali edényei is voltak a porcelánok mellett. A gróf híres vendéglátó volt, és a terítés kellékei nagy szerepet játszottak kastélyának berendezési tárgyai között, így az ezüstök is. Mivel több alkalommal az uralkodóház tagjait – pl. József nádort vagy Ferdinánd főherceget – is vendégül látta, szükség lehetett a királyi főkhöz illő asztalneműre. Az egykori ezüstkészletekből további darabok lesznek majd láthatók a kastélyban, de hogy milyen formában, az legyen a jövő év meglepetése.Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch