Információk - Hírek

Festetics Kristóf-év – a művészetek tükrében


2018. március 05. 00:00
Festetics Kristóf arcképe a családi ősgalériában
A 2018-as évben Festetics Kristóf személyét állítjuk középpontba, aki 250 évvel ezelőtt, 1768. február 25-én halt meg. A Festetics család keszthelyi ágának megalapítójára és a kastély első építtetőjére emlékezve minden hónapban felidézzük a kastély műalkotásain keresztül Kristóf korát.


Februárban Festetics Kristóf egyik kastélybeli portréját mutattuk be. A fadombormű mellett azonban a kiállításon megtekinthető egy Kristófot ábrázoló festmény is. A művel a tölgyfalépcsőházban találkozhatunk, a faburkolatba beépítve.


  


1. kép – Ismeretlen művész: Festetics Kristóf arcképe


Az ismeretlen művész által készített festmény szembenéző félalakban láttatja modelljét, aki balját egy asztal márványlapjára helyezett iratokon nyugtatja, jobbjával pedig az övét fogja. Magyaros öltözetével tavaly áprilisban, A hónap viselete című rovatban foglalkoztunk.


A tölgyfalépcsőházban a lépcsővel szemben állva a bal oldali fal legtávolabbi festménye a Kristófot megjelenítő mű. A lépcsőház utolsó átépítésekor, a kastély 1883 és 1887 közötti, Festetics (II.) Tasziló nevéhez fűződő átalakításakor építették be a falburkolat faragott keretű mezőibe a korábban készült családi arcképeket, Kristóf portréjával együtt összesen tizenkét darabot. Az ábrázolt személyek közül a legkorábbi generációt Kristóf apja, Festetics (II.) Pál (1639–1720) képviseli, a legkésőbbit pedig Kristóf dédunokájának, Festetics Szidóniának a férje, Almásy Illés (1779–1838). A portrék közül egy nem családtagot ábrázol, hanem Grassalkovich Antalt (1694–1771), aki többek között a gödöllői kastély építéséről ismert, és aki Festetics Kristóf kortársa volt.


  


2. kép – A tölgyfalépcsőház Festetics Kristóf portréjával (a szemben lévő saroktól balra) 1899-ben Klösz György felvételén

A kép forrása: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.11.142


A tölgyfalépcsőházban kialakított családi portrégaléria, amelynek Kristóf arcképe is része, ősgalériának is tekinthető, hiszen egy családon belüli több generáció portréi alkotják sorozat gyanánt. Akkor nevezhetünk egy családi portrésorozatot ősgalériának, ha – ahogy az elnevezés is sugallja –, az egy generáción túli ősök, elődök arcképei is részeivé válnak a festménysornak. Az ősgalériák célja az arisztokrata vagy nemesi családok reprezentációja, jelentőségük bemutatása volt. Magyarországon az ősgalériák kezdete a 17. század második felére tehető, és bizonyos családoknál akár a 19. század végéig is folytatódott a hagyomány, hogy a családi múltat arcképekben mutatják be.


A 17. század második felében, illetve végén tették le az első jelentős magyar ősgalériák alapjait a Batthyány és Esterházy családok. A Batthyány-ősgalériához tartozik többek között annak a Batthyány Ádámnak az arcképe, akinek a szolgálatába állt a Horvátországból a királyi Magyarországra költöző Festetics (I). Pál, Kristóf nagyapja.


  


3. kép – Gróf Batthyány Ádám portréja; 1650 körül (Magyar Nemzeti Múzeum)

A kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/%C3%81d%C3%A1m_Batthy%C3%A1ny.jpg


A 18–19. századi ősgalériák darabjain – ahogy a Festetics-kastély festményein is – megfigyelhető, hogy már nem alkalmaznak feliratokat, és az egészalakos portrék mellett megjelenik a félalakos típus is.


A mai Magyarország területéről a legtöbb, egykor egy-egy ősgalériához tartozó festmény a Magyar Nemzeti Múzeumba került, így a nádasdladányi Nádasdy-, a körmendi Batthyány-, a pápai és tatai Esterházy-, vagy a somogyvári Széchenyi-ősgaléria. Ez utóbbi azért is érdekes, mert Széchényi Ferencnéhez, azaz Festetics Juliannához köthető, hiszen családtagjait ábrázolja.


  


4. kép – A somogyvári Széchenyi-kastély Klösz György felvételén az 1890-es években

A kép forrása: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.11.058
  


5. kép – Michael Millitz: Festetics (III.) Pálné Bossányi Julianna portréja a Széchenyi-ősgalériából (Magyar Nemzeti Múzeum)

A kép forrása: http://www.kepido.oszk.hu/index.php?owpn=21&kepkod=fo8821


A pápai Esterházy-kastély ősgalériájának – az Ősök csarnokának – képei 1945-ben kerültek el a kastélyból. 1949-től – néhány kivételtől eltekintve – a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményét gyarapították. Egy részük az elmúlt években visszatért Pápára, ahol folytatódik az Esterházy-ősgaléria rekonstrukciója.


  


6. kép – A pápai Esterházy-ősgaléria részlete

A kép forrása: https://papa-ma.hu/galeria/2014June/6499874DSCN5105.JPG


A ma már Ausztria területén lévő Fraknó várában őrzik a legnagyobb magyar ősgalériát. Itt az Esterházyak portréi mellett a családfa hézagjait kitölteni hivatott „fantomősökkel” is találkozhatunk: megjelenik például III. Vlad Tepes, azaz Drakula is a családtagok között.


  


7. kép – Drakula egészalakos portréja a fraknói Esterházy-ősgalériában

A kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/1/16/III._Vlad_Tepes_Drakula_-_Esterh%C3%A1zy_%C5%91sgal%C3%A9ria.jpgHelikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch