Információk - Hírek

Festetics Kristóf-év – a művészetek tükrében


2018. július 01. 00:00

André-Charles Boulle és a kastély legértékesebb bútora
A 2018-as évben Festetics Kristóf személyét állítjuk középpontba, aki 250 évvel ezelőtt, 1768. február 25-én halt meg. A Festetics család keszthelyi ágának megalapítójára és a kastély első építtetőjére emlékezve minden hónapban felidézzük a kastély műalkotásain keresztül Kristóf korát.


1949 decemberében a Veszélyeztetett Magángyűjtemények Miniszteri Biztossága elszállíttatta a kastély legértékesebb berendezési tárgyait. Egyikük egy „Boulle iróasztal, rézberakásos XVIII. sz-i”. Az asztal megegyezik azzal a bútordarabbal, amelyet a kastély berendezési tárgyairól 1911-ben készített leltár így ír le: „Iróasztal négy hajtott lábbal, sárgarézdiszitéssel, betétes, fekete viaszos vászonnal fedett irólappal, két oldalt és középen egy-egy kihuzható fiókkal”. A helyiség, amelyben a bútor áll, „a herczeg irószobája, mely a könyvtárból nyilik”, azaz a mai Vörös szalon. Klösz Györgynek a teremről 1899-ben készített fényképén kivehető a szóban forgó asztal az ablak mellett. Az 1933-as leltárban a helyiséget „II. Szalonnak”, vagy a „Herceg Úr dolgozószobájának” nevezik, a tárgyat pedig „gazdag rézveretü iróasztalként” említik. Feltehető tehát, hogy az asztal Festetics (II.) Tasziló korában mindvégig azonos helyen volt, és a herceg íróasztalaként szolgált dolgozószobájában. A helyiségről 1940 körül készült fényképen is ugyanott látható a bútor részlete, tehát Tasziló fia, Festetics (III.) György idejében sem változott elhelyezése és funkciója.

1. kép: A Boulle-íróasztal Klösz György fotójának részletén 1899-ben (A kép forrása: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.11.143)
  


2. kép: Az asztal részlete 1940 körül (A kép forrása: Festetics György)

 


1949-ben a bútort az Iparművészeti Múzeumba vitték, és a bútorgyűjtemény egyik legjelentősebb darabjává vált. A múzeum tavalyi – felújítás miatti – bezárásáig az állandó kiállítás egyik kulcsdarabja volt. Ekkor azonban a múzeumban őrzött többi Festetics-eredetű bútorral együtt a Helikon Kastélyba került, ahol újra a Festetics család idejében elfoglalt helyén látható, a mai Vörös szalonban az ablak mellett.


  


3. kép: A Vörös szalon ma – a Boulle-asztal jobbra hátul az ablak alatt (Fotó: Bankó Zsolt/Helikon Kastély)
  


  


4-5. kép: A Boulle-asztal (Fotó: Bankó Zsolt/Helikon Kastély)


Az 1720 körül készült íróasztalt a szakértők André-Charles Boulle-hoz, XIV. Lajos francia király udvari műbútorasztalos-művészéhez kötik. Vadászi Erzsébet bútortörténész így jellemzi: „tölgyfa alapon teknőc és sárgaréz berakással, finoman cizellált, tűzaranyozott bronz veretekkel és húzókkal, lapos, tűzaranyozott bronz szegélypántokkal (…).” A leírás összefoglalja a bútor készítőjére leginkább jellemző jegyeket. André-Charles Boulle művészetének fő elemei egyrészt az aranyozott bronz veretek, másrészt berakásai. A veretek tulajdonképpen szobrászati díszek: gyakran maszkok, szatírfejek, vagy éppen levelek, kagylók. A berakások rézből és teknőspáncélból készültek, ébenfába ágyazva, de Boulle használt ónt, gyöngyházat, csontot vagy szarut is. Bútorait általában két példányban készítette, így a kivágott berakások pozitív és negatív formáit is fel tudta használni. Az első példány (première-partie) esetében teknőcborításba helyezte a rézberakást, a másodiknál (contre-partie) fordítva. A Helikon Kastélyban megtekinthető íróasztal másodpéldány rézbe ágyazott indás teknőcborításával. Első példánya egykor a párizsi Tengerészeti Minisztériumban volt.6. kép: Bronzveret és berakás az asztal oldalán (Fotó: Bankó Zsolt/Helikon Kastély)


Több hasonló íróasztal – bureau plat – maradt fenn Boulle-tól, főként Franciaországban (Château de Vaux-le-Vicomte; Musée Condé, Chantilly), de a londoni Wallace Collection is tartalmaz egy azonos motívumokkal díszített asztalt. Szenzációt keltett egy Boulle-íróasztal felbukkanása a zürichi Koller aukciósház egy 2014-es árverésén. A bútor 3 millió svájci frankért kelt el.


  


7. kép: Boulle-íróasztal, Vaux-le-Vicomte (A kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/BureauEbeneBoulle.jpg© O.Taris)
  


8. kép: Boulle-íróasztal, Chantilly (A kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Table-boulle-ChateauChantilly.jpg)
  


9. A 2014-ben árverésen eladott Boulle-asztal (A kép forrása: https://www.kollerauktionen.ch/CatCache/catcache.2/pictures/50179/50179_l_1.jpg)
 
Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch