Információk - Hírek

Mária Terézia és a Festeticsek


2017. november 02. 00:00
November: A Csillagkereszt-rend


2017-ben Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára emlékezünk. Ennek alkalmából minden hónapban bemutatjuk egy esemény kapcsán, hogyan kapcsolódott az uralkodónő tevékenysége a keszthelyi Festetics család életéhez.


Festetics III. Pál 1751. szeptember 7-én, Jabloncán jegyezte el gróf Bossányi Imre leányát, Juliannát, akit másnap feleségül is vett a nyitrai püspök áldásával. A házasságból 9 gyermek született. A gyermekek közül megemlítjük Juliannát, aki Széchényi Ferencnek lett a felesége, és az ő házasságukból született Széchenyi István, a reformkor elindítója, akit méltán nevezhetünk a „legnagyobb magyarnak”, Györgyöt – az Európa-szerte híres Georgikon megalapítóját és fenntartóját, a Helikoni Ünnepségek megszervezőjét –, valamint Imrét, aki a 19. század eleji tudományos kutatásai révén a genetika úttörői közé került.


  


Johann Ender: Széchényi Ferencné Festetics Julianna (@ közkincs – Wikipédia)


   


Festetics György (@ közkincs – Wikipédia) 


 


  


August Friedrich Oelenheinz: Festetics Imre (@ közkincs – Wikipédia) 


Festetics III. Pál 1772-ben számos elismerésben részesült. Február 24-én őt és családját grófi rangra emelte Mária Terézia, így a Festeticsek keszthelyi ága a magyar főnemesi családok közé került. Két nappal később III. Pál a Magyar Kamara alelnöke lett, júniusban pedig titkos tanácsosi címet kapott. Ahogy Szabó Dezső 1928-ban megjelent, a keszthelyi Festetics család generációiról írt könyvében megemlítette, „az udvartól nyert kitüntetések sorát feleségének 1774 nov. 14-én csillagkeresztes hölggyé való kinevezése zárta.”


A Csillagkereszt-rend (németül Hochadeliger-Sternkreuzorden) egy 17. századtól létező kitüntetés volt, amelyet III. Ferdinánd özvegye, Gonzaga Eleonóra hozott létre 1668. szeptember 18-án. A Habsburg Birodalom legmagasabb udvari kitüntetése, amelyet nőknek adományoztak. A Magyar Katolikus Lexikon szerint a Csillagkereszt-rend tagjai csak „olyan férjes hölgyek v. özvegyek lehettek, akik ún. őspróbát tettek, a birod. egyes részei szerint eltérő számú 8 atyai és 4 anyai nemes őst igazoltak, s azt, hogy férjük kamarás, v. mellékelték annak őspróbáját.” A kitüntetést elnyert hölgyek kötelezték magukat „a vallás szolgálatára … erényes, méltányos életre, … jótékonyságra, irgalmasságra, a szenvedőkkel, betegekkel való foglalkozásra.”


A csillagkeresztes hölgyek rendjelét a mell bal oldalán, a szív felett fekete moiré selyemből készült masnira kötött szalagon, ún. női csokorszalagon viselték. A kitüntetést a Magyar Katolikus Lexikon így írja le: „kék zománcozású aranykereszt, melynek függőleges szárai egyenlő arányban hosszabbak. A kereszt közepén egy kisebb vörös kereszt, ez alatt egy korona nélküli, kétfejű, fekete császári sas. A motívumot egy aranyszegélyű, kék zománcozású keret fogja körül, melynek felső részén egy aranyszegélyű, fehér zománcozású, 3 szakaszból álló szalagot helyeztek el, a SALUS ET GLORIA ('Üdv és dicsőség') jelszóval.”


    


Kassics Ignác rajza a Csillagkereszt-rendről 1840-ből (@ közkincs – Wikibooks)


Klösz György 1899-ben látogatott el a Festeticsek kastélyában, ahol többek között lefényképezte a férfi lakrészbe vezető Tölgyfalépcsőházat. A kép jobb felső sarkában látható Hubert Maurer Festetics III. Pálné Bossányi Juliannáról készült festménye, ami ma is megtekinthető.


  


Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.11.142


A festmény részletén megfigyelhető az 1774-ben adományozott kitüntetés:


  


Hubert Maurer: Festetics III. Pálné Bossányi Julianna (részlet) – Fotó: Bankó Zsolt / Helikon Kastély, Keszthely


A Festetics család nőtagjai közül nemcsak Bossányi Julianna kapta meg ezt a rangos kitüntetést. Magyarország tiszti czím- és névtára 1901-es kiadásából kiderül, hogy a Festetics család nem keszthelyi ágához tartozó családtagok közül többen is tagjai voltak ennek a rendnek. 1843-ban gróf Almássy Móricz felesége Festetics Róza, 1846-ban gróf Festetics Dénesné Zichy Karolina, 1872-ben Erzsébet királyné udvarhölgyeként Festetics Mária grófnő. 1875-ben gróf Szapáry Gyula felesége, Festetics Karolina, 1878-ban gróf Festetics Gáborné született gróf Schaaffgotsche Mária, a rá következő évben gróf Draskovich Pálné gróf Festetics Mária lett a rend tagja.


Felhasznált irodalom:


A Festetics család családfája: http://genealogy.euweb.cz/hung/festet3.html


Heraldikai Lexikon – csillagkeresztes hölgy: https://hu.wikibooks.org/wiki/Heraldikai_lexikon/Csillagkeresztes_h%C3%B6lgy


Magyar Katolikus Lexikon – Csillagkereszt-rend: http://lexikon.katolikus.hu/C/Csillagkereszt-rend.html


Magyarország tiszti czím- és névtára. XX. évfolyam. Budapest: Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, 1901.


Szabó Dezső: A herceg Festetics család története. Budapest, 1928.Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch