Információk - Hírek

Restaurált könyveink


2019. január 25. 00:00

A Helikon Könyvtár gyűjteményéből két könyv restaurálására került sor 2018-ban. A budapesti PRE-CON Restaurátor Kft végezte el a munkát 2018. szeptember 3. és december 22. között. Az anyagi fedezetet a látogatók adományaiból biztosítottuk, amit ezúton is köszönünk minden kedves adományozónak.

Az egyik restaurált könyv a Werbőczy István országbírói ítélőmester által összeállított „Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve”, latin címe: „Tripartitum opus iuris consuetudinarij inclyti regni Hungariae…”, 1517-ből.A könyvet 1504-ben II. Ulászló király megbízásából kezdte el összeállítani, és 1514-ben fejezte be. Azonban az 1514. évi Dózsa György-féle parasztfelkelés miatt a királyi jóváhagyást tartalmazó okmányra nem került pecsét, nem is hirdették ki, így nem emelkedett törvényerőre. Miután a király a hiány pótlása nélkül 1516-ban meghalt, Werbőczy a munkát 1517-ben Bécsben saját költségén kinyomatta és eljuttatta a vármegyékhez, ahol a bíróságok használni kezdték. A Tripartitum a magyar szokásjog meghatározó gyűjteménye, és 1848-ig volt érvényben.A másik könyv a „Theatri Praecipuarum totius mundi urbium liber sextus” (Az egész földkerekség kiváló városai bemutatásnak hatodik könyve) című, 1617-ben Kölnben kiadott térképgyűjtemény. A kiadók: Georg Braun esperes és Abraham Hogenberg flamand festőművész és miniatürista, akinek kézzel festett térképeit tartalmazza a kötet. Az atlaszban szereplő magyar várostérképek: Buda, Drégelypalánk, Eger, Kassa, Kolozsvár, Nagyvárad, Pápa, Szolnok. Tata, Törökszentmiklós.

 Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch