Információk - Hírek

Történetek a legjelentősebb keszthelyi Festeticsről


2019. augusztus 01. 00:00

Augusztus:

„A’ Georgiconnak a’ hol nagy neve emlékezetben és

tiszteletben fog maradni”


A Helikon Kastély 2019-ben Festetics I. György halálának 200. évfordulójára emlékezik. Ennek alkalmából minden hónapban bemutatjuk egy-egy téma kapcsán a keszthelyi Festetics család legjelentősebb tagja életének fontosabb eseményeit.

1801. augusztus 23-án ünnepélyes keretek között avatták fel József nádor jelenlétében a már 1797 óta működő, Festetics I. György által alapított Georgikont. A Magyar Hírmondó korabeli cikkeiben több alkalommal foglalkozott a tanintézménnyel. A Georgikon rövid ismertetése után ezeket a cikkeket idézzük fel e jeles nap alkalmából.1. kép: Festetics I. György
Festetics I. György 36 évesen tért haza keszthelyi birtokára, amelyet adósságok terheltek. Korszerű birtokigazgatást és több újítást vezetett be az uradalomban. A kedvező európai gazdasági helyzet is segítségére volt abban, hogy anyagilag rendbe tegye a birtokot. A több nyelven beszélő és több tudományban jártas Festetics I. György kiemelkedő mecénási munkát folytatott. Tudta, hogy képzett szakemberekre van szükség a mezőgazdaságban, ezért 1797-ben megalapította a Georgikont, Európa első felsőfokú mezőgazdasági intézményét. Az évek során több száz nem nemesi származású fiatalember tanulhatott nyugat-európai országokban és egyetemeken tanult tanárok segítségével. Az iskola hallgatói a legkorszerűbb ismereteket tanulták elméletben és gyakorlatban. A gróf ösztöndíjakkal támogatta a hallgatókat vallásra, nemzetiségre, származásra való tekintet nélkül.

A Georgikon 1797 és 1848 között tartotta fent a Festetics család. Ez idő alatt a következő iskolatípusok alakultak meg a Georgikonon belül.


   • Tudományos Gazdasági Iskola (felsőfokú gazdatisztképzés) – 1797

  • Földműves Iskola (alapfokú oktatás – mezőgazdasági alapismeretek) – 1798

  • Pristaldeum (jogi iskola – felsőfokú képzés) – 1804

  • Erdész- és Vadásziskola (alap- és felsőfokú képzés) – 1806

  • Kertésziskola (középfokú képzés) – 1807

  • Ménesmester és Lovásziskola (alap- és középfokú képzés) – 1807

  • Mérnök- és Építésziskola (felsőfokú képzés) – 1808

  • Gazdaasszonyképző Iskola (alapfokú képzés – háztartási ismeretek – két évig működött) – 1808


 


2. kép: A Georgikon épülete 
A Magyar Hírmondó 1797. november 17-én megjelent számában számolt be Festetics I. György intézményéről, ahol már a jövőben tervekről is szó esett. (Ezek meg is valósultak az évek során.)


  


3-4. kép: Magyar Hírmondó. 12. évfolyam, 40. szám. (1797. november 17.)

638-639. oldal 
A Georgikon ünnepélyes felavatására 1801 augusztusában került sor, ahol a díszvendég József nádor volt.


 


5. kép: Barabás Miklós: József nádor 
1801 nyarán a nádor Itáliában járt és hazafelé menet érkezett meg Keszthelyre 1801. augusztus 22-én, ahogy a korabeli sajtó is beszámolt erről.


   


6-7. kép: Magyar Hírmondó. 20. évfolyam, 14. szám. (1801. augusztus 18.)

238-239. oldal 
A Georgikon 1801. augusztus 23-i ünnepélyes avatásáról szintén a Magyar Hírmondó számolt be, részletgazdagon.


   


  


  


8-13. kép: Magyar Hírmondó. 20. évfolyam, 18. szám. (1801. szeptember 1.)

301-306. oldal 
Az avatási ünnepség emlékét többek között egy érem őrizte meg, amelynek előlapja mutatja a híres jelenetet, amelyben József nádor pár barázdát szánt a Georgikon földjén, ezzel hivatalosan is felavatva a tanintézményt.


 


14. kép: Georgikon-emlékérem 
A felhasznált irodalom:

Magyar Hírmondó. 12. évfolyam, 40. szám. (1797. november 17.) 638-639. oldal

Magyar Hírmondó. 20. évfolyam, 14. szám. (1801. augusztus 18.)238-239. oldal

Magyar Hírmondó. 20. évfolyam, 18. szám. (1801. szeptember 1.) 301-306. oldal
A képek forrásai (kivéve az újságcikkek):

1. kép:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Festetics_Gy%C3%B6rgy_(mez%C5%91gazd%C3%A1sz)#/media/F%C3%A1jl:Festetics_gr%C3%B3f.jpg

2. kép: Ország-Világ. 18. évfolyam, 42. szám. (1897. október 17.) 664. oldal

5. kép:

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_n%C3%A1dor#/media/F%C3%A1jl:J%C3%B3zsef_n%C3%A1dor_Barab%C3%A1s_Mikl%C3%B3s.jpg

14. kép: Művészettörténeti Értesítő. 2. évfolyam, 1-2. szám. 1953. 170. oldal

 Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch