Információk - Hírek

Történetek a legjelentősebb keszthelyi Festeticsről


2019. szeptember 01. 00:00

Szeptember:

„Egy protestáns iskola építését látva hasznosnak és szükségesnek”


A Helikon Kastély 2019-ben Festetics I. György halálának 200. évfordulójára emlékezik. Ennek alkalmából minden hónapban bemutatjuk egy-egy téma kapcsán a keszthelyi Festetics család legjelentősebb tagja életének fontosabb eseményeit.


A honlap augusztusi bejegyzésében a Georgikon 1797-es alapításáról és az iskola 1801. augusztus 23-i ünnepségéről esett szó. Most, szeptemberben, az iskolai év kezdetén a Festetics I. György által alapított csurgói gimnázium történetét mutatjuk be néhány korabeli újságcikk nyomán.


 


1. kép: Hazánk és A Külföld. 1869. november 11. 708. oldal 


A több nyelven és több tudományban jártas keszthelyi gróf kultúra- és oktatáspártolása máig ható jelentőséggel bír. Festetics I. György iskolalapításai sokban segítették a magyar oktatás színvonalának emelését. Katolikus létére a Somogy vármegyei Csurgón protestáns gimnáziumot alapított az 1790-es évek elején, amely egyaránt fogadott evangélikus és református vallású diákokat. A gróf az alapítás után is törődött az iskolával, ahogy ezt egy 18. század végi újságcikk is mutatja:


 


2. kép: Magyar Kurir. 1796. szeptember 2. 304. oldal 


Az 1853-ban megjelent Budapesti Hírlap ismerteti a csurgói gimnázium addigi történetét, kiemelve Festetics I. György szerepét, jelenkori – azaz a 19. század közepi – állapotát, és azt is megemlíti, hogy mennyi volt a tanárok fizetése I. György idején a század elején.


   


3-4. kép: Budapesti Hírlap. 1853. szeptember 18. 1226–1227. oldal 


Az 1860-as évek végén a Hazánk s A Külföld című újság egy rajzot is közöl a gimnázium épületéről, és persze röviden ismerteti az olvasóinak Csurgó és a tanintézmény történetét.


 
5-7. kép: Hazánk és A Külföld. 1869. november 11. 708–709. oldal 

 Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch