Információk - Hírek

Történetek az első keszthelyi Festeticsről


2018. május 02. 00:00

Május: Családi körben


 


1696 július 22-én Mária Magdolna napján adta Isten Kristóf fiamat, nappal 10 óra tájban, bika jegy alatt, mikor az nap oroszlán jegyében volt. Kit Isten éltessen maga neve dicsőségére, nyomorodott hazánk javára s királyunk hűségére, úgy kívánom.” – jegyezte fel naplójába Festetics II. Pál legkisebb fia születését, amit Szabó Dezső A herceg Festetics család története című könyvében megemlített. Festetics Kristóf népes család tagja lett, édesapjának két házasságból összesen kilenc gyermeke született.



1. kép: Festetics Kristóf édesapja, Festetics II. Pál.

Helikon Kastély enteriőr-kiállítás / Fotó: Bankó Zsolt (Helikon Kastély)


A törökellenes visszafoglaló háborúk során Festetics II. Pál, a katonai ranglétrán való emelkedését kihasználva, török hadifoglyokkal kereskedett. Ám nem csak ezek révén növekedett a család vagyona. II. Pál, édesapjához, I. Pálhoz hasonlóan, előnyös házasságok eredményeképpen meglehetős vagyonra és birtokállományra tett szert.


Festetics II. Pál 1665-ben vette feleségül Toldy Annát. Ebből a házasságból született Pál, Mária, Magdolna, Krisztina, Julianna, Erzsébet és Ferenc. Kristóf születésekor, 1696-ban Pál már nem élt, 11 éves korában 1676-ban meghalt. Lánytestvérei közül Mária 29, Magdolna 28, Krisztina 25 és Julianna 23, míg Ferenc 20 éves volt.


Festetics II. Pál első felesége, Toldy Anna 1684-ben elhunyt. Három évvel később II. Pál újra nősült, Sárkány István özvegyét, Fitter Erzsébetet vette el. Ebből a házasságból négy gyermek született, 1688-ban Erzsébet, 1689-ben László, 1691-ben József és 1696-ban Kristóf.


Fitter Erzsébet 1711-ben meghalt, amikor Kristóf 15 éves volt. Ettől kezdve Magdolna nevű nővére töltötte be az anyai szerepet, aki addigra már megözvegyült (férje Peczovicz Ferenc volt). Kristóf a soproni gimnáziumi tanulmányai befejeztével a nagyszombati egyetem jogi karára járt. Kristóf is úgy vélte, mint az apja, hogy a fia előmenetele a jogi, hivatalnoki pályán lesz majd biztosítva.


Festetics II. Pál az idők folyamán többször változtatta végrendeletét, amelyben összes vagyonának örökösévé a vele jó kapcsolatot tartó Kristófot nevezte meg. Ezért történt az, hogy II. Pál 1720-ban bekövetkezett halála után a végrendeletet Kristóf testvérei megtámadták. Az első házasságból származó lánytestvéreit kifizette (az 1676-ban született Ferenc bátyja 1717-ben meghalt), míg Erzsébettel és Józseffel külön állapodott meg.


Kristóf fiútestvérei, Ferenc, László és József egyaránt a katonai pályát választották. Ferenc az 1716-ban kitört háború idején, míg László a Rákóczi-szabadságharc egyik csatájában vesztette az életét Nagymarton mellett. József Mária Terézia uralkodása alatt sikeres katonai karriert futott be.


   


2. kép: Festetics József

Helikon Kastély enteriőr-kiállítás / Fotó: Bankó Zsolt (Helik on Kastély)


József egyik utódja, Rudolf a 20. század elején mint néprajzkutató járta be a Csendes-óceán szigetvilágát.


 


3. kép: Festetics Rudolf

(közkincs - Wikipédia) 


 Lánytestvérei közül Mária Meszlényi János, Magdolna Peczovicz Ferenc, Krisztina Sándor István, Julianna Béri Balogh Ádám, míg Erzsébet Ghillány János felesége volt. Peczovicz és Béri Balogh a Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok oldalán harcolt, Béri Balogh Ádámot a császáriak 1711-ben kivégezték.


A bejegyzés végére egy kis családtörténeti érdekesség: Kossuth Lajos gyerekeiben valóban Festetics-vér folyik? Igen, a rejtély megoldásához II. Pál egyik lánya, Mária szolgál megfejtésül. Festetics Mária és Meszlényi János egyik fia Meszlényi Pál volt. Az ő szépunokája volt Meszlényi Teréz, Kossuth Lajos felesége. Így Kossuth Ferenc, Vilma és Lajos – igaz, hogy csak nagyon távoli –, de rokonságban álltak a Festetics családdal.


 


4. kép: Meszlényi Teréz

(közkincs - Wikipédia) 




 


Felhasznált irodalom:


Szabó Dezső: A herceg Festetics család története. 1928.


 






Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch