Pályázataink

KEOP II.

KEOP II.

Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0042

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban KEOP) keretén belül „Élőhelyvédelem és –helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és heléyreállítása” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0042 azonosító számon, benyújtott „A keszthelyi Festetics kastély parkjának történelmi rekonstrukciója” címmel regisztrált, majd 2013.07.02. napon befogadott pályázatot nyújtott be  A Támogató döntése alapján a Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. 243.541.889 Ft, azaz Kettőszáznegyvenhárommillió-ötszáznegyvenegyezer-nyolcszáznyolcvankilenc forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Projekt elszámolható nettó összköltsége 243.541.889 Ft (Kettőszáznegyvenhárommillió-ötszáznegyvenegyezer-nyolcszáznyolcvankilenc forint), azaz 100%-os támogatási intenzitású.

Rövid összefoglalás a projektről

A fejlesztés által közvetlenül érintett terület, a beavatkozási terület a Festetics-kastély parkjának egy része, a 2008-as hrsz.-ú terület. A tervezett létesítmények a legveszélyeztetettebb vagy éppenséggel teljesen eltűnt (részben az 1980-as évekbeli „rekonstrukcó” által tönkretett, megváltoztatott) kertépítészeti elemek helyreállítását célozzák. Ezek közül ki kell emelni a parter, a hercegnői kamarakert, valamint a tó és a híd minden részletében pontos rekonstrukcióját.

A keszthelyi kastélypark csekély számú nemzetközi jelentőségű történeti kertünk egyike, amely jelenlegi szétszabdalt és csonka formájában is párját ritkítja, nemcsak változatosan és gazdagon kialakított részletei, hanem nemzetközi ismertsége miatt is. A keszthelyi kastélypark sok szempontból a hazai történeti kertek legjelentősebb, legprogresszívebb példái közé tartozik. Az egzotikus növényfajok gyűjtésének és hazai elterjedésének szempontjából (pl. a Ginkgo biloba legkorábbi ültetése), a kertépítészeti különlegességek (sövényszínház és növényekből ültetett napóra) sokasága, a jelentős magyar (Bene Gergely) és ritka kivételként angol kerttervező (Henry Ernest Milner) itteni alkotó munkássága feltétlenül élvonalbeli kertjeink sorában jelöli ki a helyét. Sorsát ugyanúgy mint történetét számon tartják nemzetközi szinten is: Keszthely neve, Milner ide készített terve időről-időre méltó elismeréssel szerepel a nemzetközi kerttörténeti irodalomban.
A projekt alapvető célja a Keszthelyi-kastélypark örökségvédelmi, természetvédelmi helyzetének javítása. E park hazánk és egyben Közép-Európa egyik legfontosabb, nemzetközileg is ismert kertművészeti alkotása. A park története a 18. század közepéig nyúlik vissza, s az eltelt évszázadok során számos átalakítást élt meg. Utolsó jelentős (alkotó szándékú) átalakítása az angol Henry Ernest Milner nevéhez fűződik, aki Keszthelyen 1885-ben a viktoriánus angol kertművészet legkiemelkedőbb példáihoz méltó kertet alkotott.
A park 1945 után súlyos károkat szenvedett: területét felosztották, majd 1986-ban közúttal ketté szelték. Ugyan 1986-ra elkészült a park felújítása, de az akkori jó szándékú beavatkozások nem a történeti hitelesség jegyében történtek, így azok további károkat okoztak. Az akkori ültetések, burkolatok, berendezési tárgyak mára elfogadhatatlanná váltak mind állapotuk, mind színvonaluk, mind a hitelestől eltérő jellegük miatt.

A legutóbbi – 1970-80-as évek – helyreállítás óta a park állapota általánosan leromlott. A jelen projekt a belső park legnagyobb részének teljes körű, kerttörténeti hitelességű rekonstrukcióját tűzi ki célul, az utolsó, Henry Ernest Milner tervei alapján megvalósult állapot szerint, figyelembe véve az újabb ültetésű, de a térszerkezetet nem zavaró dendrológiai értékeket is. A projekt műemléki, művészettörténeti, kerttörténeti és kertépítészeti szempontból az 1885-89 között megvalósult állapot lehető legpontosabb helyreállítására törekszik, és ehhez nemzetközi mércével is a legkorszerűbb módszerekkel kíván eljutni.
A projekt alapos történeti (levéltári) kutatáson, kertrégészeti előzetes (szondázó) kutatáson és a tervezés kapcsán is a történeti források további folyamatos vizsgálatán, összevetésén, valamint geodéziai és részletes növényállapot felmérésen alapszik. Ezzel a módszerrel biztosítható a nemzetközi jelentőségű park legfontosabb részeinek hosszú távon is vállalható színvonalú helyreállítása. A projekt számszerűsíthető eredményei:

 - megújuló kastélypark: 7,9 ha
 - idős fák ápolása: 231 db
 - cserjék ifjító metszése: 250 db
 - szórt burkolat építése: 13 119 m2
 - tó rekonstrukció: 851 m2
 - előnevelt fák telepítése: 147 db
 - cserje-, rózsa-, talajtakaró- és évelőtelepítés: 3 281 db
 - gyepesítés és meglévő gyepfelületek felújítása: 4,1 ha
 - parter és a díszudvar zöldfelületeinek rekonstrukciója: 4 835 m2
 - hercegnői kamarakert teljes rekonstrukciója: 843 m2 (ebből zöldfelület: 674 m2)
 - padok telepítése: 36 db

 

Projekt összköltsége: 243.541.889 Ft

Támogatás pontos összege: 243.541.889 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósulási idő: 2014.10.31.

  

Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch