1945 után néhány évre a katonaság vette birtokba az épületet, majd ezt követően az akkori városi tanács tulajdonába került, amely különböző vállalatoknak adta bérbe az egyes termeket. Az évek során az épület állaga nagymértékben leromlott. Az eredeti állapot visszaállítását megcélzó felújítás 2004 januárjára készült el, ekkor nyitotta meg kapuit az épület a nagyközönség számára az állandó kiállítással együtt.

A kiállítás anyagát nagyrészt a 18-19. század főúri életformájához kapcsolódó lóvontatású járművek alkotják. Az alapgyűjtemény egy osztrák magángyűjtőtől, Werner Gustertől származik. A különböző társ múzeumoknak és magán személyek felajánlásainak, valamint a tervszerűen végzett restaurálási, felújítási munkáknak köszönhetően a kiállítás anyaga folyamatosan bővül.

Kiemelten hangsúlyozza a kiállítás a magyar kocsizás és fogatkultúra kialakulását, valamint a lovaskultúránk értékeinek bemutatását, amely meghatározó szerepet töltött be egész Európában. Emellett a gyűjtemény bevezet Nyugat-Európa országainak fogat kultúrájába is.

A kiállítás érdekessége, hogy több híres történelmi személy tulajdonából származó kocsival, hintóval is találkozhatunk, úgy, mint Mária Valéria főhercegnő utazó kocsijával, Ferenc Ferdinánd park kocsijával, valamint Rudolf trónörökös homokfutójával.

A kocsik és hintók mellett egyedülálló a lovas szánokból álló gyűjtemény, amely jelentős darabszámából adódva és sokszínűségén keresztül átfogó képet ad a kor főúri életformájához kapcsolódó téli közlekedési szokásokról. A kiállítás anyaga egy magángyűjteménynek köszönhetően a motorizáció kezdeti időszakába és annak fejlődésébe is betekintést ad a ritka oldtimer darabok csodálatos világán keresztül.

A Festetics család meghatározó szerepet töltött be korának lóverseny sportjában. Több a mai napig elismert egyedet indítottak Európa neves versenypályáin, ahol nagyon szép és kiemelkedő eredményeket értek el. Ezt szeretnénk bemutatni, abban a teremben, melyben ezeknek a sikereknek állítottunk emléket.

Megismerkedhetünk a Kastély hajdani lovaséletével a korabeli fotókon keresztül. Az eredeti fotók alapján készített kiállítási anyag, betekintést ad a Kastély hajdani lovaséletébe. Ezen keresztül láthatjuk, hogy a lovak és a fogatok milyen fontos szerepet játszottak a kor életében. Külön teremben kerülnek bemutatásra a témához szorosan kapcsolódó, különböző korokból származó fogatos felszerelések, szerszámzatok, valamint a lovagláshoz kapcsolódó eszközök: nyergek, kantárak, lovaglópálcák.