A hónap könyve
Festetics László meghívásai I. Ferenc bécsi udvarába

Emlékezzünk régiekről!

„Festetics László emlékév 2021” címmel idén a keszthelyi, nyolcgenerációs Festetics-család – a nagyközönség számára – talán kevésbé ismert tagja halálának 175. évfordulójára emlékezünk.

Könyvtárunk felbecsülhetetlen értékű állományában az isteni gondviselésnek köszönhetően az évszázadok folyamán szerencsésen megmaradtak olyan könyvtári dokumentumok: könyvek, aprónyomtatványok, levelek etc., amelyek László gróf életének néhány fontos eseményéhez kapcsolódnak valamilyen formában.

Soron következő bejegyzésünkben néhány olyan levelet, illetve meghívót szeretnénk bemutatni Kedves Olvasóinknak, amelyek igazi kuriózumok: I. Ferenc német-római császár, magyar és cseh király személyes meghívásai László gróf számára.

I. Ferenc (1768-1835) a magyar királyi címet Budán történő megkoronázásával 1792-től töltötte be. Érdekesség, hogy még ebben az évben - kiváló politikai érzékének köszönhetően - az országgyűlésen huszártábornoki egyenruhában jelent meg, magyarul szólalt fel, elnyerve ezzel a magyar nemesség rokonszenvét és támogatását.

Több, mint egy évtizeden keresztül, mint császári és királyi kamarás, a keszthelyi kastély ura is meghívott vendége volt a bécsi udvarnak, illetve magának Ferenc császárnak és királynak. Ezen alkalmak keretében vitatták meg az éppen aktuális közigazgatási, hadügyi és egyéb, a Habsburg Birodalom működését befolyásoló mindennapi kérdéseket.

Nemcsak érdekessége, hanem nagy értéke is a leveleknek a kézírásos címzés, és magának

I. Ferencnek királyi pecsétje is!

A levelek nagyon jó állapotban vannak!