bezár
A hónap könyve - 2022. május
Emlékezzünk régiekről!

„Mary Hamilton-emlékév – 2022” címmel idén a keszthelyi Festetics család hercegasszonya halá-lának centenáriumi évfordulójára emlékezünk. A Helikon Könyvtár felbecsülhetetlen értékű, gazdag állományában se szeri, se száma azoknak a könyvtári dokumentumoknak (könyvek, kották, apró-nyomtatványok, levelek stb.), amelyek szorosan köthetők a rendkívül intelligens, művelt, a tudomá-nyok és művészetek iránt is nagy érdeklődést mutató hölgyhöz.

A Keszthelyi Ujság 1922. május 21-i, vasárnapi száma vezércikkének első bekezdésében olvashat-juk: „A tavaszi napfény elhomályosult, a harangok zugása tompa lett, a bánat és gyász mély barázdát szántott szivünkben, mert meghalt valaki, akinek távozása pótolhatatlan veszteség. Meghalt a Hercegasszony.”

1922. május 14-én hajnali fél négykor Budapesten, a Park szanatóriumban tért meg Urához Mary Hamilton. Betegsége hirtelen vált súlyossá, a források egyértelműen nem bizonyították, hogy mi okozta halálát. Egy biztos, a gyors orvosi beavatkozás sem tudta már életét megmenteni.

Holttestét a pesti Festetics palotában ravatalozták fel; a magyar politikai elit, valamint a magyar arisztokrácia legismertebb képviselői személyes tiszteletüket tették koporsója felett: Horthy Miklós kormányzó, Bethlen István miniszterelnök a kormánytagokkal, az Apponyi, Andrássy, Esterházy, Batthyány családok tagjai etc.

A keszthelyi temetést május 17-én Kránitz Kálmán püspök végezte. A gyászszertartáson a hercegi család mellett jelen volt a Hercegasszony első házasságából született fia, Lajos monacói trónörökös, valamint számos nagy befolyással bíró főúri személy is. Keszthely elöljárói is képviseltették magukat, és ahogy a helyi újság írta: „A virágerdőben fekvő ravatalhoz bucsujárásként zarándokoltak az embe-rek; nem a kíváncsiság vitte őket oda, hanem az igazi részvét, mely Keszthely és környékének minden lakóját eltölti a hercegi család sulyos veszteségével szemben.”

Mary Hamilton érckoporsóját ideiglenesen a Fő téri plébániatemplom déli oldalán lévő fülkében helyezték el. Végakarata, mindenkori óhaja volt, miszerint a Szent Miklós sírkertbe temessék, három év múlva valósult meg a Festetics mauzóleum elkészültével. Földi maradványait 1925. nov-ember 2-án (halottak napján) hajnali 5 órakor szállították át végső nyughelyére. 10 órakor rövid be-szentelési gyászszertartásra került sor, majd 11 órakor gyászmise volt lelki üdvéért a kastély családi kápolnájában, valamint a plébániatemplomban is.