bezár
A hónap könyve
2022. november
Emlékezzünk régiekről!

„Mary Hamilton-emlékév – 2022” címmel idén a keszthelyi Festetics család hercegasszonya halálá-nak centenáriumi évfordulójára emlékezünk.

A Helikon Könyvtár felbecsülhetetlen értékű, gazdag állományában se szeri, se száma azoknak a könyvtári dokumentumoknak (könyvek, kották, aprónyomtatványok, levelek stb.), amelyek szorosan köthetők a rendkívül intelligens, művelt, a tudományok és művészetek iránt is nagy érdeklődést mutató hölgyhöz.

Mary Hamilton 1869. szeptember 21-én Monacóban ment férjhez I. Albert monacói herceghez. A házasság nem volt boldog, a feleség néhány hónappal az esküvő után elhagyta Monacót. Jórészt Baden-Badenben élt. Itt hozta világra Lajos nevű fiát 1870. július 12-én, aki később II. Lajos néven Monaco uralkodó hercege lett. Érdekesség, hogy férje 10 éves koráig nem látta a fiát. Házasságukat 1880-ban érvénytelenítették.

A keszthelyi Festetics család ifjú grófjával, II. Taszilóval 1880. június 2-án kötött házasságot Bu-dapesten, a Festetics-palota kápolnájában. A korabeli források szenti galambszürke menyasszonyi ruhájában mindenkit elvarázsolt a megjelentek közül.

Az esküvőn csak a két család legszűkebb környezete vett rést. Mary édesanyjával, Mária bádeni hercegnővel és kíséretével az esküvőt megelőző napon érkezett meg Budapestre. A hercegi vendégek az Európa szállóban szálltak meg, ahol 16 szobát foglaltattak le maguknak. Másnap 11 órakor került sor a szertartásra, melyet Simor János hercegprímás végzett. Az egybekelést egy 24 terítékű ebéd követte. A ceremónia után az ifjú pár a család vadászkastélyába, a Somogy megyei Berzencére uta-zott.

Mary és Tasziló házasságkötésük után, az új keszthelyi kastély elkészültéig Baden-Badenben éltek. A grófi párnak négy gyermeke született: 3 leány és 1 fiú. Az első három gyermek itt született. A leg-kisebb, Karola már Bécsben látta meg a napvilágot.

Házasságkötésük apropóján, mostani bejegyzésünkben könyvtárunk gazdag folyóiratgyűjteményé-ből mutatunk be Kedves Olvasóinknak olyan periodikákat, amelyek egyrészt Mary Hamilton vonat-rakományával érkeztek a keszthelyi kastélyba, illetve amelyekre már itt fizettek elő.

Természetesen több tucat található a gyűjteményben, most a már említett frigy megkötése kapcsán a legnépszerűbbek közül mutatjuk be azt a lapot, amely az 1880-as évek második felétől meghatáro-zója volt Európa divatvilágának. A „La Grande Dame” folyóirat kiadója, lapigazgatója Francois-Guillaume Dumas (1847-?) nagy gondot fordított arra, hogy az általa kiadott folyóiratban mind el-méleti, mind gyakorlati szinten mindent megtudjanak az olvasók a legújabb „divattrendek” tekintet-ében; legyen az egy kirándulás, egy estély, vagy éppen egy házasságkötési ceremónia. A másik lap a Les Grandes Modes de Paris.

Stílszerűen most az utóbbi gondolathoz igazodva néhány olyan divatképet is bemutatunk magán a vaskos folyóiraton kívül, amely a menyasszony öltözékével, megjelenésével kapcsolatos.